Bjørn Maaseides banksatsing har hatt en uttalt målsetting om å nå et utlånsvolum på 138 millioner kroner ved utgangen av 2018.Etter at regnskapet for tredje kvartal er gjort opp, er det helt klart at Maaseide og co må oppjustere denne.
Sterkere enn ventet utlånsvekst i løpet av tredje kvartal har allerede ført det totale utlånsvolumet opp i 145 millioner kroner.Mens nettorenteinntekter beløp seg til 2,6 millioner kroner, var driftsresultatet før tap negativt med 4,6 millioner kroner.Gjennom emisjonen kom flere profilerte investorer inn på eiersiden.Investor Arne Fredly var lenge en betydelig aksjonær i banken, men han benyttet tredje kvartal til å dumpe aksjer.Kraft Bank er notert på den norske OTC-listen, ble sist omsatt for 8,20 kroner - 20 øre over emisjonskursen.
Iølge den ferske kvartalsrapporten er det fortsatt god tilgang til kunder. - Banken planlegger videre vekst frem mot årsslutt og vil kommunisere ny målsetning for 2019 i følge med rapport for fjerde kvartal, skriver styret i rapporten. For 2019 var målsettingen opprinnelig et utlånsvolum på 633 millioner kroner.Vekst preger resultatet- Bankens første hele kvartal med ordinær drift var preget av vekst, oppbemanning, ferieavvikling og fortsatt tilpasning av IT systemer, skriver styret.Etter skatt endte resultatet på minus 4,0 millioner kroner.KjendisfestKraft Bank som fikk bankstatus i slutten av mai,  gjorde i januar en emisjon på 300 millioner kroner som ble betydelig overtegnet.Aller størst er Maaseide selv med en eierandel på 8,3 prosent av aksjene gjennom Maaseide Promotion.Nest størst er Agito Holding, mens Sparebanken Øst er tredje størst med 6,8 prosent av aksjene.Videre var det flere tidligere- og nåværende sportsprofiler som valgte å investere i den relativt ferske banken.Ifølge Finansavisen kom typer som Thor Hushovd, Alexander Kristoff, Tom Stiansen, fotballspillerne Rune Allmenning Jarstein og Veton Berisha, samt ishockeyspiller Mats Zuccarello Aasen inn på eiersiden i forbindelse med emisjonen.Om alle disse fortsatt eier aksjer i Kraft Bank, er ikke kjent for øyeblikket. Det verdsetter banken til 344,4 millioner kroner.