- Kroneutviklingen må kunne sies å være på den sterke siden

Gitt den økte volatiliteten i aksjemarkedene og fallet i oljeprisen i løpet av den siste uken, må kroneutviklingen ifølge sjeføkonom Kari Due-Andresen kunne sies å være på den sterke siden.

De stadig stigende rentene i USA ser nå ut til å dempe utviklingen i det amerikanske boligmarkedet.«Både igangsettinger og byggetillatelser for nye boliger har avtatt siden første kvartal i år. Salget av både nye og brukte boliger har også bremset opp, og inngåtte salgskontrakter peker i retning av en videre avmatning i bruktmarkedet den nærmeste tiden», skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets i morgenrapporten.Hun viser til NAHB-indeksen, som måler sentimentet blant amerikanske boligbyggere, som toppet ut i desember i fjor og har siden det avtatt gradvis.«I dag får vi tall for oktober, og markedsforventningen er at NAHB-indeksen har vært uendret på 67 fra september til oktober. Dette er altså ned fra 74 i desember i fjor».Sentimentet noe svekketIndustrien i USA holder seg ifølge sjeføkonomen fortsatt sterk, og i dag får vi tall for industriproduksjonen i september. Konsensusforventningen er at produksjonen har steget med 0,2 prosent i september etter en oppgang på 0,4 prosent i august.«Årsvekstraten i amerikansk industriproduksjon var i august på i overkant av tre prosent, og industrisentimentet (ISM) er forenlig med at veksten tar seg videre opp», skriver Due-Andresen i rapporten.Ifølge ISM-undersøkelsen for september meldte bedriftene om fortsatt god vekst, men selskapene var bekymret for potensielle virkninger av økte handelsbarrierer i tiden som kommer.I går fikk vi tall som viste at industrisentimentet i New York-regionen fortsatt holder seg oppe. Empire State-indeksen steg til 21,1 i oktober fra 19,0 i september og var dermed sterkere enn konsensusforventningen på 20,0.«Sentimentet har imidlertid svekket seg litt fra nivåene i juli og august, og bedriftene rapporterte i oktober om at ordreboken så vidt har begynt å avta», heter det fra sjeføkonomen.I dag får vi tall for tysk investorsentiment, målt ved ZEW-undersøkelsen. Etter en liten bedring i september, er markedsforventningen at synet på både nåsituasjonen og framtidsforventningene har falt tilbake igjen i oktober.Indeksen som måler nåsituasjonen er ventet ned til 74,4 i oktober fra 76,0 i september, og indeksen som måler framtidsforventninger er ventet å falle til -12,0 fra 10,2 i september.«Investorsentimentet i Tyskland falt markert fra starten av året og fram til og med juli i år. Etter dette har imidlertid sentimentet tatt seg litt opp igjen, og dersom forventningene for oktober slår til, har det vært en nokså sidelengs og avventende utvikling i investorsentimentet i Tyskland siden august», skriver sjeføkonomen.På den sterke sidenKrysset EUR/NOK handlet innenfor det relativt smale intervallet 9,467-9,434 i på ukens første handledag i går. I løpet av natten har det ikke vært noen større endringer.«Gitt den økte volatiliteten i aksjemarkedene og fallet i oljeprisen (ned 4,5 prosent) i løpet av den siste uken, må dermed kroneutviklingen kunne sies å være på den sterke siden. I rentemarkedet har da også differansen mot euroen trukket noe ut, og dermed gitt støtte til kroneutviklingen», avslutter Due-Andresen.