Kværner sikrer Sverdrup-kontrakt

Kværner signerer kontrakt på rundt 900 millioner kroner.

Kværner signerer tirsdag kontrakt med Equinor for levering av stålunderstellet for prosessplattformen til Fase 2 av Johan Sverdrup, ifølge en børsmelding onsdag.Kontraktsummen er om lag 900 millioner kroner, opplyses det.Understellet til fase 2 prosess-plattformen skal leveres våren 2021. Aktiviteten vil være høyest i september 2019 til mai 2020, når omtrent 300 ansatte kommer til å jobbe på prosjektet.Det nye oppdraget inkluderer prosjektering, innkjøp og fabrikasjon. Kværner skal også stå for utlasting og sjøfesting av det ferdige understellet på en lekter før utseiling til feltet. Ingeniørarbeidene starter umiddelbart. Prosjektledelsen skal være basert ved Kværners anlegg for avanserte stålunderstell i Verdal. Her vil prefabrikasjon starte tidlig sommer 2019. Det ferdige understellet vil ha en totalvekt på i overkant av 12.300 tonn, heter det i meldingen.- Det at vi vinner enda en kontrakt i internasjonal konkurranse, bekrefter Kværners posisjon som en av industriens ledende leverandører av stålunderstell. Kværner leverte i 2017 og 2018 til sammen tre av de fire stålunderstellene som er med i første fase av feltutviklingen. Gjennom godt samarbeid med Equinor leverte vi alle disse tre plattformunderstellene til avtalt kvalitet, tid og budsjett. Jeg er glad for at kundene våre bekrefter at vi er en leverandør som tilbyr en attraktiv kombinasjon av teknisk ekspertise og kostnadseffektiviter, sier Karl-Petter Løken, konsernsjef i Kværner.