- Liten fare for at lavere aksjekurser får realøknomiske konsekvenser

Det amerikanske aksjemarkedet steg inn mot stengetid i går, og asiatiske børser er opp. Aksjekursene på S&P 500 har falt nær 10 prosent siden toppen i starten av måneden, omtrent som fallet i månedsskiftet januar/februar.«Fallet er hovedsaklig et resultat av høyere lønns- og rentekostnader, noe som legger press på både inntjeningsmarginer og verdsettelsesbrøker. Akjsefallet har i mindre grad smittet over på kredittmarkedet og foreløpig er faren liten for at lavere aksjekurser får realøknomiske konsekvenser», skriver strateg Lars Mouland i Nordea Markets i morgenrapporten. Både FED og ECB ser også ifølge Mouland ut til å ta svakere utvikling på børsene med fatning, og ser det heller som et sunnhetstegn at luftige verdsettelse korrigeres. Shopper mindreI dag fikk vi tall for norsk deltaljhandel i september. Detaljhandelstallene er ganske volatile fra måned til måned, men Nordea Markets ventet disse inn på omtrent samme nivå som i august.«Samlet sett er tallene på den svake siden de siste tre månedene, men vi ser fortsatt sterk etterspørsel fra forbrukerne», het det fra strategen i forkant av tallene.Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene falt ifølge sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) 0,7 prosent fra august til september.Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang på 0,2 prosent.Les mer hos SSB.Etter at vi har begynt å få månedlige BNP-tall har vi ifølge økonomene i Nordea Markets bedre oversikt over forbruket av tjenester, og disse holder seg godt oppe.Mouland tror Norges Bank legger mer vekt på utviklingen i disse tallene enn detaljhandelen isolert sett.Dagens viktigsteDagens viktigste makrotall er BNP for 3. kvartal for Eurosonen. Nordea-økonomene venter en vekst på 0,3 prosent, en tidel under Konsensus på Bloomberg. «Vår forsiktighet skyldes svake PMI-er forrige uke og den tyske Bundesbanks forventninger om svak tysk vekst. Det er spenning rundt Italias vekstbidrag grunnet konflikten rundt neste års budsjett og deres høye statsgjeld», heter det fra Mouland.Han peker også på at veksten i Eurosonen har kommet ned det siste året i takt med lavere vekst i Kina og usikkerhet rundt handelsavtaler med USA.«Men det er verdt å merke seg at en vekst i tråd med våre anslag er mer enn nok for å bringe arbeidsledigheten videre ned i Eurosonen», skriver strategen.Fra USA får vi både boligpriser og tall for forbrukertilliten. Markedet venter at boligprisene steg med 0,2 prosent i august og at forbrukertilliten faller litt tilbake, men fortsatt holder seg på veldig høye nivåer. «Trump vurderer å legge økte tollsatset på alle kinesiske varer dersom han ikke får en avtale han er fornøyd med. Han skal møte Xi Jinping neste måned for å forhandle», avslutter Mouland.