Løfter embargo ved Alunorte

Men fortsatt er embargo fra en føderal domstol gjeldende.

Hydros aluminaraffineri Alunorte i Brasil mottok 25. oktober en suspensjon av embargoen på det nye bauksittrest-deponiet DRS2 fra de brasilianske føderale miljømyndighetene IBAMA, opplyses det i en melding.Suspensjonen av embargoen fra IBAMA medfører imidlertid ikke en umiddelbar gjenopptakelse av DRS2s test- og driftsfase, da embargoen fra en føderal domstol fortsatt er gjeldende.IBAMA løftet embargoen etter å ha gjennomgått informasjonen som ble forespurt fra Alunorte og de lokale miljømyndighetene SEMAS i delstaten Para. Beslutningen om å løfte embargoen følger en fullmakt gitt av IBAMA til Alunorte den 5. oktober for bruk av pressfilterteknologien ved behandling av bauksittrester.Ifølge Hydro representerer bruk av det nye deponiet i kombinasjon med pressfilterteknologi den eneste langsiktige, bærekraftige løsningen for Alunorte.- Det nye bauksittrestdeponiet er, sammen med pressfilterteknologien, verdens mest moderne system for bauksittresthåndtering. Vi vil fortsette dialogen med myndighetene for å søke om tillatelse til å bruke det nye deponiet, ettersom dette er nøkkelen til bærekraftig drift av raffineriet, sier Hydros EVP for Bauksitt og Alumina, John Thuestad, i en kommentar.Før embargoene pålagt i mars, var raffineriet i ferd med å starte pressfilteret og DRS2 med sikte på gradvis rampe opp, og samtidig reduserer bruken av trommelfiltre og det gamle DRS1-deponiet. Gjenopptagelse av igangkjøring og testing av DRS2 vil tillate Alunorte å fortsette overgangen fra DRS1 til det nye avfallsdepositumet, og til den nye teknologien.- Dette er en utvikling i riktig retning for Alunorte, og bringer oss et skritt nærmere vår opprinnelige plan om å erstatte det gamle deponiet DRSI med DRS2 og pressfilter, basert på moderne teknologi, påpeker Thuestad.- På lengre sikt representerer det nye deponiet og pressfilterteknologien den eneste bærekraftige løsningen for Alnorte, sier han.Tidspunktet for når embargoene som begrenser Alunortes produksjon til 50 prosent av full kapasitet kan løftes, er fortsatt usikkert.