Lukker slukker og nedbemanner

Gjensidige Forsikring har allerede redusert bemanningen i Sverige og Danmark. Nå tar selskapet grep i Norge.

Børs

Gjensidige Forsikring vil ifølge en melding bokføre avsetninger på om lag 160 millioner kroner i 3. kvartal 2018. Dette relatert til pågående restruktureringstiltak og ventede krav for skader på jordbruksavlinger i Norge.Som resultat av fortsatt fokus på distribusjonseffektiviteten, vil selskapet stenge åtte lokale kontorer i Norge. Dette involverer nedbemanning og terminering av leasing-kontrakter for eiendommer.Videre går det frem at selskapet har redusert bemanningen i Sverige og Danmark.Basert på beste estimat, vil selskapet motta krav på 80 millioner kroner relatert til avlingsskader i landbruket i Norge. Det understrekes imidlertid at det er begrenset visibilitet om utfallet.

gjensidige forsikring
nedbemanning