Medistim reduserte overskuddet

Medistim satt igjen med 11 millioner kroner på bunnlinjen i 3. kvartal.

Medistim melder om et resultat etter skatt på 11,0 millioner kroner i 3. kvartal 2018, mot 13,4 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,61 kroner, mot 0,74 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 14,2 millioner kroner, sammenlignet med 17,9 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet ble 14,5 millioner kroner, mot 19,4 millioner kroner året før.Salgsinntektene beløp seg til 77,6 millioner kroner, sammenlignet med 75,7 millioner kroner i 2. kvartal 2017.Det har vært solid vekst i systemsalget, hvilket danner grunnlag for fremtidige probeinntekter. Akkumulert per september var det en vekst på 25,0 prosent.Her er rapporten  og presentasjonen