Mer arbeid til Rem Offshore

Tre av fire forsyningsskip jobber nå for Apache. 

Rem Offshore har sikret seg en utvidelse på seks måneder med oljeselskapet Apache for forsyningsskipet Rem Insula.Det fremgår av en oversikt fra skipsmeglerhuset Clarksons Platou. Av rederiets fire forsyningsskip som alle ble ferdigstilt i 2013, jobber nå tre for Apache.I starten av september fikk forsyningsskipene Rem Cetus og Rem Mira forlenget kontraktene sine med seks måneder pluss opsjoner på ytterligere arbeid. Raten Rem Cetus oppnår, er oppgitt til 6.500 pund per dag. Det siste forsyningsskipet, Rem Mistral, arbeider på en toårig kontrakt for Maersk Oil. Rederiet har også to subsea- konstruksjonsskip, samt et skip som skal bygges om til bruk i seismikk.