Mindre slaktevolum for Lerøy

Lerøy Seafood fikk et mindre slaktevolum i 3. kvartal 2018, sammenlignet med tilsvarende periode året før.

Lerøy Seafood fikk ifølge en melding et slaktevolum på 37.226 tonn i 3. kvartal 2018, mot et slaktevolum på 46.024 tonn i tilsvarende periode året før.Lerøy Aurora hadde et slaktevolum på 6.576 tonn i samme periode, mot 13.768 tonn i 3. kvartal i 2017.Lerøy Midt hadde et slaktevolum på 19.554 tonn, mot 18.485 tonn, mens for Lerøy Sjøtroll var slaktevolumet på 11.096 tonn, mot 13.771 tonn i 3. kvartal 2017.Fangstvolumet for Havfisk var 14.282 tonn i kvartalet, mot 17.029 i samme periode i fjor.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også