Moderat vekst i industriproduksjonen

På månedsbasis, fra juli til august, var produksjonen tilnærmet uendret.

Norsk industriproduksjon økte med 0,6 prosent i perioden juni-august 2018 sammenlignet med den forrige tremånedersperioden, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).På månedsbasis, fra juli til august, var produksjonen tilnærmet uendret.Konsensus ventet i forkant av tallene uendret produksjon, mens DNB Markets ventet et lite fall, etter solid oppgang i juli.Dro oppVeksten kan ifølge SSB særlig knyttes til en økning i næringsmiddel- og drikkevareindustrien og til næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri.For næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri var høy produksjon av farmasøytiske produkt en viktig årsak til veksten på 3,7 prosent.Produsentene av mat og drikke opplevde en økning på 2,7 prosent, som blant annet henger sammen med høy produksjon innenfor foredling og konservering av fisk.Dessuten bidrog godt sommervær til stor aktivitet innenfor meierivarer og iskrem, øl og malt, i tillegg til mineralvann og leskedrikker.Dempet På den motsatte siden bidrog næringer innenfor petroleumsrettet leverandørindustri, som maskindustri og maskinreparasjon- og installasjon, til å dempe veksten i den samlede industriproduksjonen. Les mer her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også