Mulig skattebombe for North Energy

North Energy er veldig overrasket over beskjed fra skattemyndighetene.

North Energy har ifølge en børsmelding fått beskjed fra Oljeskattekontoret om mulige endringer i ligningen for 2014 og 2015. North Energy har kalkulert med å få refundert 970 millioner kroner, men Oljeskattekontoret utfordrer 146 millioner av disse utgiftene. Det dreier seg om refundering av rundt 115 millioner skattekroner.North Energy skriver i en melding at de er svært overrasket og sterkt uenig i dette.Oljeselskapet vil forberede et svar innen fristen 31. desember 2018.Det ble innført børspause i North Energy før publisering av meldingen. Denne oppheves 09:40.