multiconsult

Multiconsult får storkontrakt av Oslo kommune

Oslo Kommune, vann- og avløpsetaten har tildelt Multiconsult en kontrakt en stor kontrakt.

Oslo Kommune, vann- og avløpsetaten har tildelt Multiconsult en kontrakt som gjelder for hele engineering-jobben når det gjelder ny vannforsyning til hovedstaden.Prosjektet er estimert å gi Multiconsult inntekter på over 200 millioner kroner. Oppfølgingsarbeid kommer i tillegg.Arbeider starter umiddelbart og store deler av disse vil være fullført i løpet av de første tre årene.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også