Neste ukes nøkkeltall kan gi store markedsbevegelser

Aksjemarkedene stabiliserte seg noe denne uken, etter en saftig korreksjon i forrige uke. Nå venter tradere at nøkkeltall i kommende uke kan utløse nye bevegelser.

Henrik Sommerfelt, sjef for CMC i Norge. Foto: CMC

Etter at flere av verdens største børser opplevde mye turbulens i forrige uke, har denne uken vært mer stabil for de fleste lands aksjemarkeder. Både Oslo Børs, S&P 500 og DAX-indeksen i Tyskland lå fredag ettermiddag på bortimot samme nivå som ved starten av uken. Også oljeprisen lå i slutten av uken noenlunde likt med mandagens pris, men fortsatt seks dollar lavere enn toppen på 86 dollar den 3. oktober.I Kina har derimot nedgangen fortsatt og Shanghai-børsen stupte med tre prosent på torsdag. Med det er børsen ned 25 prosent så langt i år. Bakgrunnen for fallet skal være at Kinas valuta sank til det laveste nivået på nesten to år, noe som skapte spekulasjoner rundt myndighetenes evne til å stabilisere yuankursen. I tillegg fortsatte det kinesiske fallet på fredag morgen da ferske tall viste at BNP-veksten i Kina for tredje kvartal kun lå på 6,5 prosent. Så lave nivåer har ikke vært målt siden finanskrisen i 2009. I følge Reuters ble veksten dempet av lavere innenlandsk etterspørsel, og nedgang i både fabrikkaktivitet, investeringer i infrastruktur og høye lånekostnader for selskaper. I tillegg har handelskrigen med USA, som har medført en rekke nye toller på kinesiske importvarer til USA, lagt et press på den kinesiske økonomien og valutaen.Kina er ikke alene om å oppleve økonomiske utfordringer. Også andre framvoksne markeder som Argentina, Brasil og Venezuela har opplevd børsnedgang i 2018, og de fleste analytikere mener markedenes problemer skyldes en svært sterk dollar. Kommende ukes ferske BNP-tall fra USA kan derfor bli avgjørende. Dersom BNP-veksten viser seg å være lavere enn de estimerte 3,3 prosentene, kan det gi negativt utslag på de lange rentene i USA, som igjen vil kunne svekke den amerikanske dollaren. Dette vil være positivt for alle land som har netto dollargjeld og for den amerikanske eksporten.Den økonomiske utviklingen i europeiske børser har heller ikke vært positiv i 2018. Den europeiske markedsindeksen har falt med 6,5 prosent siden januar, mens DAX-indeksen og hovedindeksen i Storbritannia er ned med henholdsvis 9 og 8 prosent i samme periode. Dette, kombinert med Brexit-uro, gjeldskrise i Italia og fare for handelskrig, gjør at investorene er mer usikre og mer sårbare for negative nyheter. Økonomiske nøkkeltall får derfor større betydning for markedene.Kommende uke slippes PMI-tall, som viser innkjøpssjefenes tro på den økonomiske fremtiden, i både Tyskland, Frankrike og for Eurosonen som helhet. Denne målingen har hatt en negativ utvikling gjennom hele 2018, og lite tyder på at den vil bedre seg i kommende uke. I tillegg er det nytt rentemøte i både Norge, Sverige og i den Europeiske sentralbanken, samt at USA slipper tall for omsetning av nye boliger. Økonomiske nøkkeltall vil alltid ha innvirkning på børsene, men etter en turbulent uke, når investorenes nerver er i høyspenn, kan de ha enda større betydning.