Noram Drilling vil kjøpe 2 nye rigger - varsler emisjon

Landriggselskapet vil hente penger for å utvide flåten. Norsk forvalter omtaler selskapet som en skjult perle innen oljeservice.  

John Fredriksen-kontrollerte NorAm Drilling Company eier og driver ni høyspesifikasjons landrigger i Permian-bassenget i USA.Nå ønsker selskapet å utvide flåten med ytterligere to landrigger fra en ikke-navngitt tredjepart, ifølge en fersk melding. «Oppkjøpet vil, etter fullføringen av oppgraderinger, ekspandere NorAms eksisterende «Super Spec»-landriggflåte fra 9 til 11 rigger», skriver selskapet i meldingen.Transaksjonen ventes å være sluttført rundt den 30. november, og riggene ventes å være operasjonelle allerede i første kvartal neste år.Henter 200 mill. Riggkjøpet og oppgraderingen vil bli finansiert med en kombinasjon av tilgjengelige kontanter og frisk egenkapital som selskapets eksisterende aksjonærer skal bidra med. John Fredriksen er største aksjonær med vel 58 prosent av aksjene gjennom Geveran Trading, mens selskapet til Astrup-familien, Pactum, eide snaut 20 prosent ved utgangen av første kvartal.Tredje største eier er det skipseiende selskapet til John Fredriksen, Ship Finance, med 4,5 prosent av aksjene, mens Hermann Refsum Flinder er fjerde størst gjennom Camaca AS. Ifølge et brev til obligasjonseierne skal riggselskapet hente 200 millioner kroner i ny egenkapital.- Den videre utvidelsen av selskapets flåte med det planlagte riggkjøpet er vurdert å ha positiv effekt på selskapets fremtidige inntekter og kontantstrøm, skriver selskapet.I forbindelse med oppkjøpet søker selskapet å gjøre visse endringer i sitt utestående obligasjonslån, deriblant å forlenge løpetiden med to år til 3. juni 2021, samt å endre avdragsprofilen. Som kompensasjon tilbys obligasjonseierne en millioner dollar på deling. NorAm Drilling opplyser at det allerede har fått støtte til transaksjonen, emisjonen og endringene av obligasjonslånet fra sine største aksjonærer og obligasjonseiere. Fredriksen, Astrup og Flinder har garantert for hele emisjon som skal godkjennes på en ekstraordinær generalforsamling 1. november. Skjult perleForvalter Morten Astrup og Storm Capital er blant riggselskapets obligasjonseiere gjennom fondet Storm Bond Fund.Astrup tror på økte inntekter fra selskapet fremover, og senest i august ble det besluttet å øke fondets posisjon.«Momentet i det amerikanske landriggsegmentet tar seg opp og starter å utspille seg i form av høyere rater og utnyttelsesgrad», skrev han i månedsrapporten for september.«Vi ser på Noram som en skjult perle innen oljeservice på grunn av sin sterke kontantstrøm, solide «asset backing» som igjen reduserer refinansieringsrisikoen, positive markedsutsikter og en sterk og industriell eier», fortsatte han.At Astrup-familiens eget investeringsselskap, Pactum AS, er selskapets nest største aksjonær med nesten 20 prosent av aksjene, er nok heller ingen negativ faktor. «Obligasjonene som forfaller neste år gir for tiden en yield på rundt 10 prosent, noe vi anser som veldig attraktivt gitt de nevnte kredittstyrkene», konkluderte Astrup.