Norwegian tjente 1,3 milliarder

Børs

Norwegian melder om et resultat etter skatt på 1.303,7 millioner kroner i 3. kvartal 2018, mot 1.101,5 millioner kroner i samme periode i fjor.Resultat per aksje ble 28,6 kroner, mot 31,0 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 1.600,3 millioner kroner, sammenlignet med 1.420,8 millioner kroner i fjorDriftsresultatet (EBIT) ble 1.815,4 millioner kroner, mot 1.589,7 millioner kroner året før. Forventningen var 1.936 milliarder kroner, melder TDN DirektEBITDA endte på 2.265,9 millioner kroner, mot fjorårets 1.991 millioner kroner. Justert EBITDA ble 1.868 millioner kroner, mot ventet 1.943 millioner kroner.Driftsinntektene beløp seg til 13.387,2 millioner kroner, sammenlignet med 10.073,7 millioner kroner i 3. kvartal 2017. Forventningen var 13.509 millioner kroner.Selskapets enhetskostnader eksklusive drivstoff er redusert med 10 prosent.Til sammen fløy nærmere 11 millioner passasjerer med Norwegian i tredje kvartal – en økning på 11 prosent. Fyllingsgraden i tredje kvartal har holdt seg på et høyt nivå, 90,5 prosent i år mot 91,7 i fjor. Norwegian han gjort betydelige investeringer de siste årene, med etablering av nye baser internasjonalt og i nye markeder, rekruttering av flere tusen medarbeidere, fortrinnsvis piloter og kabinpersonale, og lansering av mange nye ruter og økning i frekvenser på godt etablerte ruter. Det sterke internasjonale fotavtrykket har blant annet bidratt til at USA nå representerer det største enkeltmarkedet etter Norge i form av totalinntekter, heter det fra selskapet.- Det er gledelig å legge frem et godt resultat med reduserte enhetskostnader til tross for en sterk vekst, ikke minst internasjonalt. Fremover skal veksten avta og vi skal se resultater av de store investeringene vi har gjort, noe som vil komme kunder, ansatte og aksjonærer til gode. Det er dog ingen tvil om at tøff konkurranse, høy oljepris og en sterk dollarkurs vil påvirke hele vår bransje i tiden framover, noe som gjør at det blir enda viktigere med ytterligere effektivisering av driften og kostnadsreduksjoner, sier konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian. Her er rapporten

norwegian air shuttle
Nyheter
Børs