Ny avtale til AF Gruppen

AF Gruppen har inngått en intensjonsavtale.

AF Gruppen har i dag inngått en intensjonsavtale om å kjøpe 70 prosent av aksjene i HMB Holding AB, går det frem av en børsmelding mandag.HMB oppfører både næringsbygg og boliger, og med alle entrepriseformer som finnes i markedet. Oppkjøpet av HMB er et viktig skritt i AF Gruppens ambisjon om å vokse i Sverige, heter det i meldingen.Avtalt selskapsverdi for 100 prosent av aksjene er 600 millioner svenske kroner på gjeldfri basis. Betalingen vil bestå av aksjer i AF Gruppen ASA og kontanter.HMB vil bli et datterselskap av AF Gruppen Sverige AB, der AF Gruppens svenske virksomheter er organisert. Øvrige svenske AF-selskaper er AF Bygg Göteborg, AF Bygg Syd, AF Projektutveckling, Kanonaden Entreprenad med datterselskaper, AF Härnösand Byggreturer samt Pålplintar.Avtalen er underlagt due diligence samt nødvendige styrebeslutninger.Transaksjonen ventes gjennomført 1. kvartal 2019.