Obligasjonseierne «inviteres» til eiersiden

Styrelederen stiller med lån, men bare hvis de gjenværende obligasjonseierne i Oceanteam blir aksjonærer.

Den nederlandske investoren Keesjan Cordia som er storeier og styreleder i Oceanteam har sagt seg villig til å stille med et usikret lån på 1,5 millioner dollar, tilsvarende 12,3 millioner kroner, som skal bidra til at selskapet har tilstrekkelig kortsiktig finansiering på plass.Lånet får en PIK-rente - Payment In Kind - på 7 prosent (påløpte renter blir lagt til sluttbalansen ved forfall) og løper til oktober 2019. «Tilleggskapitalen på 1,5 millioner dollar vil gi konsernet mer fleksibilitet i sin daglige drift, og tillate det å fokusere på å utvikle sin kjernevirksomhet og forfølge forretningsmuligheter når de dukker opp», opplyser selskapet.Lånet som skal ytes av et selskap kontrollert av Cordia, forutsetter imidlertid at selskapets obligasjonseiere konverterer det som gjenstår av selskapets obligasjonslån til egenkapital.I forbindelse med Oceanteams restrukturering som ble fullført i april ble rundt 62 millioner dollar av selskapets obligasjonslån konvertert til egenkapital.Etter konverteringen gjensto rett under 5,1 millioner dollar, eller om lag 42 millioner kroner, av obligasjonslånet, og det er dette beløpet som selskapet nå ønsker å få konvertert. Konverteringskursen er oppgitt til 10 cent.«En konvertering av det gjenværende obligasjonslånet vil forbedre selskapets balanse, samt gjøre selskapet i stand til å finansiere sine fremtidige investeringer til mer fordelaktige vilkår», heter det i et brev sendt til obligasjonseierne.Betydelig støtteFlere investorer i selskapets obligasjonslån skal også ha vist interesse for å være med videre som aksjonærer, hevder selskapet i en børsmelding.«Det er i ferd med å bli tydelig at det er obligasjonseiere som er interessert i å ha et langsiktig investeringsperspektiv på selskapet ved å konvertere sine krav til egenkapital», skriver selskapet i børsmeldingen der obligasjonseierne «inviteres inn på eiersiden».For at forslaget skal bankes igjennom er det behov for støtte fra obligasjonseiere som eier minst to tredjedeler av lånet. Allerede skal en andel på 55 prosent ha uttrykt sin støtte, ifølge Oceanteam. Dermed er det kun snaut 12 prosent som mangler for at selskapet – slik det hevdes i børsmeldingen -skal ha tilstrekkelig finansiering på plass.I tillegg til at obligasjonseierne må gi sitt samtykke, må også aksjonærene godkjenne forslaget. Det skal de gjøre på en ekstraordinær generalforsamling som er planlagt avholdt i november.«En majoritet av obligasjonseierne har uttrykt sin støtte til forslaget, og diskusjoner med alle interessenter vil fortsette inntil den ekstraordinære generalforsamlingen for å sikre den nødvendige støtte for den andre konverteringen», heter det.