Offshorefusjon: Målstreken nærmer seg

Due diligence-prosessen tar lenger tid enn planlagt for Herbjørn Hansson og Nordic American Offshore.

Publisert 1. nov. 2018 kl. 07.21
Oppdatert 1. nov. 2018 klokken 07.22
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 538 ord

Nordic American Offshore (NAO) som er børsnotert i USA inngikk i starten av oktober en intensjonsavtale om å fusjonere med det kanadiske offshorerederiet Horizon Maritime Services.- Dette selskapet skal vi veldig stort og ikke minst veldig lønnsomt. Vi snakker om fremtidige investeringer på mellom 2 og 3 milliarder kroner, og jeg blir sjef for hele butikken, sa styreleder Herbjørn Hansson til Finansavisen i forbindelse med fusjonsannonseringen.Målet var å signere en bindende avtale innen utgangen av oktober.Nå viser det seg imidlertid at dette vil ta noe lenger tid enn først antatt.Partene er nå enige om hovedbetingelsene for fusjonen, men due diligence-prosessen pågår fortsatt, opplyses det i en melding fra selskapet.- Selskapene ser frem til å kunne signere en bindende avtale som så snart som praktisk mulig, heter det.Vinn-vinnAnalytiker Turner Holm i Clarksons Platou Securities mener, basert på den tilgjengelige informasjonen, at transaksjonen er en vinn-vinn-situasjon.- NAO får en større flåte, høyere markedsverdi, del av kostnadssynergier, tilgang til et nytt marked og en kilde til likviditet, skrev han i en oppdatering etter annonseringen.Ved utgangen av andre kvartal var selskapets kontantbeholdning skrumpet inn til 12 millioner dollar. Det tilsvarer i underkant av 100 millioner kroner med den gjeldende vekslingskursen.Uten avtalen kunne NAO risikert å havne i pengenød, ifølge analytikeren.- Samtidig får Horizon tilgang til en høyspesifikasjons flåte og en børsnotering på et tidspunkt der makroforholdene er i rask bedring, mens skipsverdiene fortsatt er lave, skrev han videre.NAO har fra før en flåte på ti moderne plattform forsyningsskip bygget mellom 2012 og 2016 som verdsettes til 152,9 millioner dollar, eller om lag 1,3 milliarder kroner, av verdivurderingsbyrået Vesselsvalue.Horizon kontrollerer syv fartøy, derav to flerbruks forsyningsskip (MPSV). I tillegg eier kanadierne en bemanning- og management-forretning, samt en supplybase i Nova Scotia.Holm mener de to MPSV-ene utgjør hoveddelen av verdiene i Horizon.- Vi estimerer at disse to fartøyene kan være verdt vel over 100 millioner dollar totalt.Nytt markedI tillegg til skalafordeler med større flåte og bedre likviditet, pekte Holm på tilgangen til det kanadiske markedet som et viktig element for NAO.Krav til at fartøy som skal operere i Canada blant annet må seile under kanadisk flagg, gjør at svært få aktører har tilgang til markedet.Ifølge Clarksons Platou har de fire største spillerne i Canada en total markedsandel på 90 prosent.- Som et resultat av lokale reguleringer og et komparativt begrenset konkurransemessig landskap, er ratene i Canada kjent for å være mye høyere enn i Nordsjømarkedet hvor NAO nesten eksklusivt opererer i dag, skrev Holm.- De to selskapene er geografisk komplementære med fokus på hver side av det nord-atlantiske bassenget, het det i en felles uttalelse fra Risley og Hansson.Clarksons-analytikeren mener to av NAOs ti fartøy som har isklasse kan være kandidater for å flyttes over til Canada på et tidspunkt.Varsler kursdoblingHerbjørn Hansson har tidligere vært tydelig på at han har store vekstambisjoner for NAO. Disse har ikke blitt mindre nå, og ifølge Holm åpner fusjonen for at disse kan realiseres.- Det kombinerte selskapet planlegger å fortsette å utvide flåten fremover, og med den finansielle støtten fra Horizion virker denne ambisjonen å være innenfor rekkevidde, skrev han.Clarksons Platou Securities opererer med en kjøpsanbefaling på det USA-noterte rederiet og et kursmål på 2 dollar.Meglerhuset fungerer forøvrig som finansiell rådgiver for begge parter i den pågående transaksjonen.