Okeanis sikrer finansiering - vil ta steget til Oslo Axess

Okeanis Eco Tankers har sikret milliardfinansiering, og startet prosessen med en notering på Oslo Axess. En emisjon er også under vurdering. 

Det Merkur Market-noterte tankrederiet Okeanis Eco Tankers melder mandag morgen at det har sikret sikret seg to sikrede lånefasiliteter på totalt 116,3 millioner dollar, tilsvarende 971 millioner kroner, til finansieringen av to VLCC-er som er under bygging ved Hyundai Heavy Industries i Sør-Korea.Avtalene er inngått med henholdsvis Dredit Suisse og BNP Paribas.Fasilitetene bærer et rentepåslag på mindre enn 2,5 prosent over LIBOR, opplyses det.Løpetiden er oppgitt til seks år, og avtalen tillater trekk for å finansiere avdragsbetalinger til verftet i forkant av levering.I tillegg opplyser selskapet at det er i fremskredne diskusjoner med potensielle långivere relatert til de to gjenværende VLCC-nybyggene som ikke har sikret finansiering. Disse ventes å sluttføres til tilsvarende betingelser som nevnte fasiliteter innen november, noe som betyr at gjeldsfinansieringen av nybyggprogrammet vil være fullført.Snuser på opprykk og emisjonSamtidig med sikringen av gjeldsfinansieringen har selskapet startet prosessen med å overføre aksjene fra Merkur Market til Oslo Axess.I den forbindelse vil selskapet kontakte en gruppe utvalgte investorer for å diskutere en eventuell emisjon på 55 millioner dollar, eller om lag 460 millioner kroner.Det understrekes imidlertid at dette er på et tidlig stadium.Investormøtene skal arrangeres av Fearnley Securities og Pareto Securities, og dersom resultatet blir en emisjon, skal disse meglerhusene også stå for tilretteleggingen.  Foreslår fusjonPareto Securities tok for kort tid siden opp dekning på Okeanis Eco Tankers. Meglerhuset anbefaler kjøp av tankrederiet, med et kursmål på 108 kroner.Kursmålet er hele 50 prosent over siste omsatte kurs på 72 kroner.Okeanis som kontrolleres av den greske Alafouzos-familien, har en flåte på 15 tankskip med eco-design, derav fire nye suezmaxer, tre aframaxer fra 2015 og åtte VLCCer under bygging med levering innen utgangen av 2019.I analysen foreslo Pareto-analytikerne for at en fusjon med det Arne Fredly-kontrollerte rederiet Hunter Group kunne vært fordelaktig.De mener en på mange måter kan argumentere for at Hunter har det som Okeanis mangler med tanke på en «ordentlig børsnotering og en relativt likvid aksje, mens Okeanis har det Hunter mangler i form av en etablert organisasjon.«En fusjon kunne derfor, etter vårt syn, vært fordelaktig for begge parter. Vi venter imidlertid ikke at dette er på toppen av noens agenda helt enda», skrev de.