Ole Andreas Halvorsens fond har tapt milliarder på disse fem aksjene

Olje Andreas Halvorsens hedgefond har gått på en milliardsmell i disse fem aksjene de to siste ukene.

Ole Andreas Halvorsens hedgefond Viking Global Investors har gått på en smell innen teknologi de siste to ukene. Ifølge DN er tapet på rundt 3,1 milliarder kroner. Fondet forvalter rundt 200 milliarder kroner.Slik fordeler de urealiserte tapene seg:

  • Facebook: 919 millioner kroner.
  • Microsoft: 909 millioner kroner.
  • Alphabet: 658 millioner kroner.
  • Amazon: 408 millioner kroner.
  • Netflix: 235 millioner kroner.
Ifølge avisen er regnestykket basert på siste tilgjengelige innrapportering fra Viking Global Investors fra midten av august, men fondet kan ha kjøpt eller solgt i mellomtiden.


Les også