Oljefond-sjefen advarer - kan få år med betydelige fall

Oljefondet tjente 174 milliarder kroner i tredje kvartal, tilsvarende 2,1 prosent. Men nå heller sjefen kaldt vann i blodet på de største optimistene.

– Vi må være forberedt på en korreksjon. Det er ingen spådom om at nå kommer det, men vi registrerer at veksten i tredje kvartal har kommet i færre markeder og færre selskaper, sier leder Yngve Slyngstad for Norges Bank Investment Management til NTB.Han la fredag fram et resultat som viser at Statens pensjonsfond utland hadde en avkastning på 2,1 prosent – tilsvarende 174 milliarder kroner – og karakteriserte det som «egentlig et godt kvartal». Bak tallene skjuler det seg blant annet en styrket krone som trekker veksten tilbake 181 milliarder kroner, samt en formidabel vekst i nordamerikanske aksjer, men en svak utvikling i de fleste andre markedene oljefondet er inne i.I Asia var det grovt sett bare Japan som trakk i positiv retning, ifølge Slyngstad, som poengterte at når markedet blir «smalere og smalere» og færre land gjør det bra, så er det et tegn på at markedet har problemer med prissettingen. Veksten i USA knytter seg delvis til ulike forventninger til fremtidig økonomisk vekst, og usikkerhet knyttet til effektene av økte handelsbarrierer.– Vi er forberedt på at 2018 blir et år der vi ligger etter referanseindeksen. Rundt 80 prosent av avkastningen har kommet de siste fem årene. Vi må være forberedt på at så god avkastning på så kort tid vil kunne føre til noen kvartaler eller år med betydelig negativ avkastning, sa Slyngstad under presentasjonen.– I ni av de siste ti kvartalene har vi hatt positiv avkastning. Det er uvanlig. Vi har hatt en årlig avkastning som er mer enn dobbelt så høy som vårt beste anslag for ti år siden. Det kan vi heller ikke forvente i årene framover, understreket han.