Oljefondet tjente 174 milliarder

Oljefondet hadde i 3. kvartal en avkastning på 2,1 prosent.

Statens pensjonsfond utland, Oljefondet, hadde en avkastning på 2,1 prosent, tilsvarende 174 milliarder kroner, i 3. kvartal 2018.Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 3,1 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var ned 0,3 prosent. Investeringer i eiendom hadde en avkastning på 1,9 prosent.- Den varierende utviklingen skyldes til dels ulike forventninger til fremtidig økonomisk vekst, og usikkerhet knyttet til effektene av økte handelsbarrierer, sier leder for Norges Bank Investment Management, Yngve Slyngstad, i en kommentar.Kronekursen styrket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Dette bidro til å redusere fondets verdi med 46 milliarder kroner. I tredje kvartal ble fondet tilført 12 milliarder kroner.Ved utgangen av 3. kvartal var Oljefondets markedsverdi på 8.478 milliarder kroner.Fondet hadde 67,6 prosent av investeringene i aksjer, 29,7 prosent i rentepapirer og 2,7 prosent i unotert eiendom.