Orkla: 3. kvartal

Orkla leverer tall for 3. kvartal 2018.

Orkla melder om et resultat etter skatt på 1.041 millioner kroner i 3. kvartal 2018, mot 5.461 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 1,01 kroner, mot 0,98 kroner ved samme korsvei i fjor. Det var ventet et resultat per aksje på 1,01 kroner, ifølge estimater innhentet av Inquiry Financial for TDN Direkt blant syv analytikere.Resultatet før skatt ble 1.364 millioner kroner, sammenlignet med 1.312 millioner kroner i fjor. Her var forventningen 1.339 millioner kroner.Driftsresultatet ble 1.291 millioner kroner, mot 1.270 millioner kroner året før. Det var ventet et driftsresultat på 1.317 millioner kroner.Driftsinntektene beløp seg til 10.126 millioner kroner, sammenlignet med 9.858 millioner kroner i 3. kvartal 2017. Omsetningen var ventet til 10.146 millioner kroner.For 2018 venter analytikerne et justert driftsresultat på 4.801 millioner kroner, stigende til 4.960 millioner kroner i 2019 og 5.218 millioner kroner i 2020.«Orkla fortsetter å møte sterk konkurranse fra internasjonale merkevarer og handelens egne merkevarer. Imidlertid skjer det også et skifte hos konsumentene, der lokale aktører vinner terreng på bekostning av store globale merkevarer. Orkla er med over 300 lokale merker og et sterkt lokalt fokus på innovasjoner godt posisjonert for dette skiftet. I tillegg pågår det en kanalvridning hos forbrukere bort fra tradisjonelle kanaler innen mange produktkategorier. Orkla møter denne utviklingen gjennom blant annet økt fokus på tilstedeværelse i nye kanaler utenfor tradisjonell dagligvare og gjennom strategiske oppkjøp med nedslag i andre kanaler», heter det i rapporten.- Orkla hadde i 3. kvartal en moderat organisk salgsvekst. God vekst i Orkla Confectionery & Snacks grunnet fremgang innen snacks og organisk vekst i Orkla Food Ingredients, ble motvirket av tilbakegang i Orkla Care. Orkla Foods hadde vekst i alle selskaper utenfor Norge, men ble hemmet av fortsatt svak utvikling mot det norske dagligvaremarkedet. Vi fortsetter å styrke porteføljen i kategorier, kanaler og geografier med høyere vekst, kommenterer konsernsjef Peter A. Ruzicka.Økt sukkeravgift- Vi hadde salgsvekst i et flertall av de markeder vi opererer i, særlig gledelig var utviklingen i Finland, Sentral-Europa og India. Veksten i Orkla Care ble hemmet av svak utvikling i Polen og Storbritannia. Flere av Orklas kategorier i Norge har opplevd lavere kampanjetrykk og økte priser mot forbrukerne, noe som påvirket volumutviklingen negativt. I tillegg bidro den enorme økningen i avgiftene i det norske markedet til en oppblomstring av nett- og grensehandel. Vi er glad for at regjeringen nå reverserer økningen av sjokolade- og sukkervareavgiften, sier Ruzicka.Her er rapporten og presentasjonen