Orkla-styret vil øke utbyttet

- Gjennom sterke innovasjoner skal vi fortsette å være forbrukernes førstevalg, sier Orkla-sjefen. 

- Orkla har gått fra å være et konglomerat til å bli et ledende merkevareselskap, slår konsernsjef Peter A. Ruzicka fast.På Orkla-konsernets årlige kapitalmarkedsdag som arrangeres i London onsdag, offentliggjøres konsernets nye finansielle hovedmål.Styret har blant annet en ambisjon om å øke utbytte fra dagens nivå på 2,60 kroner er aksje. Det vil normalt ligge innnenfor 50-70 prosent av resultat per aksje, opplyses det i en børsmelding.Når det gjelder konsernets langsiktige organiske vekst skal denne minimum våære i tråd med markedsveksten, opplyses det. «For perioden frem til 2021 målsetter Orkla en vekst i underliggende EBIT-margin på minimum 1,5 prosentpoeng justert for oppkjøp og valuta», heter det. Det opplyses imidlertid at strategisk riktige oppkjøp fortsatt skal være en viktig del av Orklas vekststrategi og verdiskapningsmodell.Sammenlignet med tidligere vil konsernet i enda større grad redusere kompleksitet gjennom en mer aktiv styring av porteføljen. - Vi fortsetter å forbedre konsernets lønnsomhet gjennom effektivisering langs hele vår verdikjede, sier Ruzicka.- Orkla skal styrke sine ledende lokale merkevarer, samtidig som kompleksiteten i porteføljen reduseres. Vi legger grunnlaget for økt fremtidig vekst ved å styrke oss i kanaler, kategorier og geografier med høyere vekst. Gjennom sterke innovasjoner skal vi fortsette å være forbrukernes førstevalg, sier Orkla-sjefen.