Pareto Securities om Lerøy

Slaktevolumet til Lerøy Seafood var på linje med estimatene til Pareto Securities.

Tirsdag meldte Lerøy om lavere slaktevolum. Oppdrettselskapet hadde et slaktevolum på 37.226 tonn i 3. kvartal 2018, mot et slaktevolum på 46.024 tonn i tilsvarende periode året før.Slaktevolumet var ifølge TDN Direkt på linje med estimatene til Pareto Securities, dog med noe høyere volumer fra Lerøy Midt og noe lavere volumer fra Lerøy Aurora.«Alt annet likt vil de rapporterte volumene senke vårt estimat for justert driftsresultat i 3. kvartal med én prosent. Dette er syv prosent under konsensus. Antar man at volumguidingen for helåret holdes uendret, venter vi å gjøre begrenset med endringer i helårsestimatene», skriver meglerhuset. Les også: Skuffet analytikerne: - Dagens korreksjon ikke veldig feilAnalytikerne legger til at kjøpsanbefalingen og kursmålet på 70 kroner per aksje er under vurdering, ettersom aksjekursen i selskapet nå er over 70 kroner.Aksjen faller i skrivende stund 3,93 prosent til 70,86 kroner på Oslo Børs.- Ikke veldig feilAt oppdrettsselskapet faller på Oslo Børs tirsdag, må ifølge analytikerne i Sparebanken 1 Markets sees litt i sammenheng med at aksjen steg 11 prosent i forrige uke.- Det var ingen fundamentale datapunkt som støttet oppgangen, og vi valgte å nedgradere LSG til «nøytral» for to dager siden, kommenterer Tore Tønseth til Hegnar.no.Oppdateringen indikerer ifølge analytikeren at Lerøy må nedgraderer volumguidingen for 2018, og det er dette markedet reagerer på.- Som vi har sagt tidligere, er det et paradoks at lakseaksjene stiger på høye priser - som er et resultat av lavere volum, for å så reagerer negativt på at selskapene må ta ned volumguidingen. Bakgrunnen til dette er at markedet primært ser på Kontalis volum-tall når prisforventningene dannes, mens dette ikke blir reflektert på selskapsnivå, sier Tønseth.Eksempelet her er ifølge analytikeren i Sparebank 1 Markets Lerøy, som har guidet 166.000 tonn for 2018. Konsensus blant analytikerne har også ligget tett opp mot dette.- Med såpass lave slaktevolum i 3. kvartal, ser det noe optimistisk ut å nå dette volumet.Sparebank 1 Markets har ligget på 162.000 tonn for 2018, noe som normalt sett betyr en EPS som er to-tre prosent lavere enn konsensus.- I den sammenheng er ikke dagens korreksjon så veldig feil, avslutter Tønseth til Hegnar.no.2. oktober var Tønseth gjest i HegnarTV og trakk da frem sine to favoritter i sektoren.