Pareto: Tidligere pengemaskin blir torsdagens hovedtema

Arbeid for Aker i Ghana eller et salg er de mest sannsynlige utfallene for Ocean Yields FPSO, tror Pareto.

- Utfallet for Ocean Yields Dhirubhai-1 har virkelig holdt både investorer og analytikere på tærne i store deler av 2018, konkluderer Pareto-analytikerne Eirik Haavaldsen og Fredrik Stene i en oppdatering.Den flytende produksjons- lagrings- og losseenheten (FPSO) «Dhirubhai-1» har vært en pengemaskin for Ocean Yield gjennom sin 10-årige kontrakt med Reliance Industries på MA-feltet utenfor India.Kjell Inge Røkkes skipseiende selskap har betalt stadig høyere utbytter til aksjonærene hvert eneste kvartal siden børsnoteringen i 2013, noe FPSO-en har vært en sterk bidragsyter til.  Kontrakten løp imidlertid ut i september i år og det var knyttet stor spenning til om den ville bli forlenget eller om Reliance ville benytte opsjonen på å kjøpe enheten for 255 millioner dollar. Spikeren i kisten, som Pareto-analytikerne formulerer seg, kom da det hverken endte med forlengelse eller salg.Som et resultat varslet selskapet at det ville vurdere å foreta en nedskrivning i tredje kvartal på mellom 0 og 50 millioner dollar.Fasiten kommer torsdag, og Pareto-analytikerne har i sine forventninger forutsatt at nedskrivningen vil havne i den øvre enden av intervallet, altså på 50 millioner dollar.Av andre momenter som Pareto venter den kommende kvartalsrapporten vil kaste lys over, er hvorvidt Ocean Yield og Reliance blir enige om noen kontraktsmessige uenigheter og fortsatt utestående betalinger, samt hvilken effekt FPSO-ens avslutning på MA-feltet vil få. Relatert til dette har det allerede blitt gjort tapsavsetninger på 30 millioner dollar.Til Røkke-prosjekt?Selv om FPSO-en nå står uten arbeid, uttalte Ocean Yields konsernsjef Lars Solbakken i forbindelse med utløpet av kontrakten at de er svært optimistiske til å kunne sikre mer arbeid.Ifølge meldingen har selskapet blitt tildelt en «front end engineering design»- studie (FEED) for mulig arbeid et annet sted enn India som er ventet å være fullført i fjerde kvartal 2018.Pareto-analytikerne har i likhet med sine konkurrenter i Clarksons Platou Securities, spekulert i om det kan gjelde Aker Energys Ghana-utvikling. «I Aker kommenterer vi ikke spekulasjoner om mulige kontrakter i porteføljeselskaper», skrev kommunikasjondirektør Atle Kigen i Aker i en epost til Hegnar.no i september.Pareto-duoen understreker at det på nåværende tidspunkt kun blir nettopp spekulasjoner når det gjelder hva fremtiden til «Dhirubhai-1» vil bringe, og at det sannsynligvis ikke vil komme noe nytt på banen før FEED-studien er fullført.Anbefaler kjøpSelskapet har tidligere opplyst om interesse for FPSO-en fra andre oljeselskaper og at det jobbes med ulike muligheter parallelt med den nevnte FEED-studien.- Utsiktene innen FPSO-markedet har bedret seg kraftig de siste månedene, noe som har bidratt til å styrke interessen ytterligere, sa Solbakken i september. «Selskapet har, med en estimert beholdning på 200 millioner dollar ved utgangen av 2018, nok kontanter til å tillate stabile utbytter godt inn i 2020, selv i et «worst case scenario» med en fullstendig arbeidsløs FPSO», heter det fra Pareto-analytikerne.«Vi tror på et positivt utfall på medium til lang sikt, og gjentar en kjøpsanbefaling med kursmål på 72 kroner».