Produksjonstallene for september er her

Oljeproduksjonen er cirka 12 prosent under OD sin prognose for september.

Foreløpige produksjonstall i september 2018 viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 1.607.000 fat olje, NGL og kondensat, melder Oljedirektoratet.Det er en nedgang på 255 000 fat per dag sammenlignet med august.Tilsammen ble det solgt 9,0 milliarder standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 1,2 GSm3 lavere enn måneden før.Væskeproduksjonen i september fordeler seg slik: 1 302 000 fat olje, 275 000 fat NGL og 29 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.Oljeproduksjonen er cirka 12 prosent under OD sin prognose for september, og cirka 4,4 prosent under prognosen til nå i 2018. Den viktigste årsaken til at produksjonen i september er lavere enn ventet, er vedlikeholdsstans som ikke var inkludert i prognosen på flere felt.Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2018 er om lag 171,1 millioner standard kubikkmeter oljeekvilalenter (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.Av dette er om lag 64,4 MSm3 o.e olje, om lag 15,8 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er solgt om lag 91,0 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 6,5 MSm3 o.e. lavere enn i 2017.


Les også