Ivan Kverme

Protector Forsikring tar grep etter reservetap

Protector Forsikring endrer skadeoppgjørspraksisen.

Protector Forsikring opplyser i en melding at selskapet endrer skadeoppgjørspraksisen. Selskapet mener det ikke lenger er grunnlag for verditap på boliger begrunnet av skjeggkre.Selskapet varslet mandag om et reservetap på 146 millioner kroner, som i hovedsak skyldes en vesentlig økning av varslede krav innenfor boligselgerforsikring som følge av tilstedeværelse av skjeggkre i solgte boliger.- Protector erfarer også at den samme bolig som er solgt med og uten opplysninger om skjeggkre oppnår lik pris. Som følge av ovenstående mener Protector at det ikke lenger er grunnlag for verditap på boliger begrunnet av skjeggkre. Protector vil umiddelbart endre skadeoppgjørspraksisen for nye skader i tråd med denne oppfatningen. Av forsiktighetshensyn vil det i tillegg bli unntatt i vilkårene, skriver selskapet onsdag.Protector gjentar standpunktet om at skjeggkre ikke gjør skade på mennesker, dyr eller bolig.- Skjeggkre spres lett og finnes i dag i så mange norske offentlig bygg, skoler, barnehager, kontorbygg, hoteller, boliger mv at den etter Protectors syn må anses som normalt hjemmehørende i det norske innemiljø på linje med andre insekter, skriver selskapet, som vil gi mer informasjon ved kvartalspresentasjonen 26. oktober.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også