Rateløft baner vei for høyere utbytter

Pareto Securities venter høyere rater i Jones Act-markedet i USA, og løfter kursmålet på American Shipping Company.

Børs

«Momentet har virkelig returnert til Jones Act-markedet dette året, med kontinuerlig vekst i den amerikanske oljeproduksjonen og nok en bølge med infrastrukturinvesteringer underveis», skriver Pareto-duoen Eirik Haavaldsen og Wilhelm Flinder i en oppdatering.Det er gode nyheter for det Kjell Inge Røkke-kontrollerte produkttankrederiet American Shipping Company (AMSC) som eier ti moderne tankskip som driftes i nettopp Jones Act-markedet i USA av New York-rederiet OSG (Overseas Shipholding Group).Jones Act stiller krav om at laster skal fraktes med fartøyer som er bygget i USA, bemannet med amerikanere og som drives av amerikanske rederier.Siden nyttår har Røkke-selskapet gitt investorene en avkastning på vel 52 prosent, inkludert kursstigning og utbytte, noe som ifølge Pareto er langt bedre alle sammenlignbare selskaper.Ved 15-tiden onsdag ble Røkke-aksjen omsatt satt for 33,75 kroner, noe som priser selskapet til drøyt 2 milliarder kroner.Pareto Securities mener imidlertid at det er rom for videre oppgang.Høyere utbytteAmerican Shipping Company har en overskuddsdelingsavtale med OSG som slår inn når ratene overstiger rundt 54.000 dollar pr. dag. Denne avtalen innebærer at AMSC får utbetalt 50 prosent av driftsresultatet oppnådd av OSG.Ifølge Pareto er tankratene akkurat på linje med der overskuddsdelingen slår inn, og ser det derfor som sannsynlig at selskapet også får inntekter fra denne avtalen snart, noe som baner vei for høyere utbytter.«Det er ingen flåtevekst her, noe som betyr at dersom den positive amerikanske produksjonstrenden fortsetter, kan AMSC være i stand til å gjeninnføre det tidligere utbyttet på 12 cent pr. kvartal innen 2020», heter det i oppdateringen.Med 10 prosent yield, impliserer det en aksjekurs på 39 kroner, ifølge Pareto som dermed setter det som sitt nye kursmål.Det er 18 prosent høyere enn det forrige kursmålet, og en oppside på nær 16 prosent sammenlignet med siste omsatte kurs.Selskapet utbetaler for tiden et utbytte på 8 cent i kvartalet.Venter kontraktsforlengelserLeieavtalene med OSG for ni av skipene gjelder ut 2019, mens en shuttletanker går på kontrakt til sommeren 2025. OSG har opsjon på å beholde skipene ut over dette.I starten av desember må OSG ha bestemt seg for om de skal utøve opsjonene, og Pareto ser på 1-3 års forlengelser som det mest sannsynlig utfallet.«Med OSG som selv ønsker å refinansiere et terminlån som forfaller i 2019, og majoriteten av tankflåten bestående av AMSC-flåten, ville vi blitt overrasket over å se dem la dette gå i disse forbedrende markedsforholdene – noe som etter vårt syn, gir AMSC «the upper hand»», skriver Haavaldsen og Flinder.Dersom OSG mot formodning skulle la være å forlenge avtalene, påpeker Pareto-duoen at AMSC har et år på seg til å finne nye motparter og at de ville ventet interesse fra andre selskaper som Seacore, Crowley og Kinder Morgan.

american shipping company
kjell inge røkke
jones act
pareto securities
kjøpsanbefaling
shipping
produkttankere
usa
osg