REC tapte mindre

REC mistet mye på topplinjen, men også underskuddet ble mye mindre.

REC hadde et resultat etter skatt på -19,6 millioner dollar i 3. kvartal 2018. I samme kvartal i fjor tapte selskapet 120,8 millioner dollar.Resultat pr. aksje ble -1 cent per aksje mot -5 cent i samme kvartal i fjor.Resultat før skatt var -20,3 millioner dollar, mens det i samme periode i fjor var -118,7 millioner dollar, fremgår det av kvartalsrapporten.Driftsresultatet var -16,9 millioner dollar, mot -82,2 millioner dollar i samme kvartal i fjor. EBITDA var -6,1 millioner dollar, mot -9,6 millioner dollar i samme kvartal i fjor.Kontantstrømmen fra driften var -1,7 millioner dollar mot 13,7 millioner dollar i 3. kvartal 2017. Samlet hadde selskapet en negativ kontantstrøm i kvartalet på 1,4 millioner dollar og ved utgangen av kvartalet hadde REC 41 millioner dollar i kontanter og tilsvarende likvider. Det er ned fra 88 millioner dollar på samme tid i fjor og ned fra 104,5 millioner dollar ved inngangen til 2018.Driftsinntektene falt med 42 prosent, fra 75,5 millioner dollar til 43,7 millioner dollar.Selskapet produserte 1.615 metric tonn polysilicon i kvartalet, mens det var guidet 1.630 tonn. Salget var på 1.113 tonn og lagrene økte med 503 tonn i løpet av 3. kvartal, fremgår det av kvartalsrapporten.REC guider en produksjon på 1.660 tonn i 4. kvartal og 7.565 tonn for hele 2018. I denne er det tatt hensyn til usikkerhet knyttet til markedsforhold og begrenset adgang til markedet i Kina. Som en følge av det fortsetter fabrikken i Moses Lake å produsere med 25 prosent kapasitetsutnyttelse.Produksjonskostnadene i 4. kvartal er ventet å være 15,3 dollar/kg og 12,3 dollar for hele 2018. Mens kostnaden i første halvår var 11,0 dollar/kg har kostnaden økt i 3. kvartal som følge av den reduserte kapasitetsutnyttelsen, heter det i rapporten. Rentebærende gjeld var ved utgangen av 3. kvartal på 24,5 millioner dollar, ned fra 187,5 millioner dollar på samme tid i 2017. Samlet gjeld var på 258,5 millioner dollar, mot 338,7 millioner dollar i fjor.Live webcast kl. 08:00 Hele rapporten Presentasjonen