Rentene fortsetter å stige

Rentene stiger uten at aksjemarkedet lar seg affisere.

Fra mandag har renten på de amerikanske statsobligasjonene steget jevnt og trutt.Onsdag fortsetter denne trenden, og både de korte og lange rentene legger på seg.2-åringen stiger 1,6 basispunkter til 2,875 prosent.10-åringen legger på seg 2,9 basispunkter til 3,153 prosent.30-åringen er opp 2,8 basispunkter til 3,392 prosent.Rentene har steget kraftig den siste tiden, og sikre obligasjoner begynner å bli en reell mulighet for mange forvaltere, spesielt pensjonsfond.Når yielden fra rentepapirer med kort durasjon overgår direkteavkastningen til selskapene på den amerikanske børsen, er det naturlig at penger som var "tvunget" inn i aksjemarkedet nå reallokeres.Rentekurven er også vesentlig flatere enn den var for bare et år siden. En flat rentekurve har ved flere anledninger vært en indikasjon på at en dypere korreksjon kan være rundt hjørne.På en annen side er det amerikanske arbeidsmarkedet historisk stramt, og mange mener at rentene går på god underliggende vekst i amerikansk økonomi.