Rigg får mer jobb - analytiker anbefaler kjøp

Investtech spår økt optimisme og videre kursoppgang.

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Prosafe.Hittil i 2018 er aksjen opp hele 117 prosent, og omsettes fredag ettermiddag for 26,05 kroner.Det siste året er aksjen opp 16,8 prosent. - Aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 24.00 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp, skriver Investtech i en oppdatering fredag og anbefaler kjøp av aksjen. - Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig vending ned også i kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt, heter det. Rigg fikk mer jobbBP Exploration Operating Company har hyret Prosafe-riggen Safe Zephyrus til arbeid ved Clair Ridge-plattformen vest for Shetland sommeren 2019.Der med går riggen rett i ny jobb etter å ha fullført Johan Sverdrup-kontrakten.Kontrakten med oppstart i medio mai har en fast periode på fem måneder, med en opsjon på ytterligere én måned.Kontraktssummen eksklusive opsjoner estimeres til 19 millioner dollar, tilsvarende rundt 155,3 millioner kroner.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også