Riggen gjennomførte betydelig kjappere enn planlagt

«Maersk Invincible» leverer varene.

Kjetil Alsvik

«Maersk Invincible» har gjennomført programmet med plugging av brønner på Valhall feltsenter betydelig raskere enn planlagt, ifølge en melding fra Aker BP tirsdag.Siden mai 2017 har Maersk Invincible plugget totalt 14 brønner på den gamle boreplattformen (DP) på Valhall. I perioden 2014 – 2016 ble de første 12 brønnene på DP plugget – da med boreriggen Maersk Reacher.«Arbeidet er gjort betydelig raskere enn planlagt: Gjennomsnittstiden per brønn er for eksempel redusert med 50 prosent sammenlignet med den første fasen, på tross av at kompleksiteten i brønnene har økt mot slutten av kampanjen», heter det i meldingen.Riggen er nå flyttet til Valhall Flanke Nord, hvor den skal bore en injeksjons- og en produsentbrønn, opplyses det.