Ryanair jekker ned guiding

Ryanair nedjusterer helårsguidingen for regnskapsåret 2019.

Ryanair nedjusterer helårsguidingen for regnskapsåret 2019 med tolv prosent, ifølge en melding mandag. Regnskapsåret 2019 varer fra 1. april inneværende år til 31. mars neste år.Det er høyere oljepris, høyere EU-kostnader og lavere billettinntekter som følge av streikene den siste tiden som skal være årsaken til nedjusteringen.Selskapet venter nå et resultat i intervallet 1,10 til 1,20 milliarder pund mot tidligere 1,25-1,35 milliarder.Aksjen faller 10 prosent