Satt igjen med 45 millioner

Sandnes Sparebank tjente i 3. kvartal litt mindre enn i samme periode året før.

Sandnes. Foto: Wikipedia Commons Snorre E Johnsen

Sandnes Sparebank melder om et resultat etter skatt i 3. kvartal 2018 på 45,64 millioner kroner, mot 49,24 millioner kroner i tilsvarende kvartal året før. Resultatet før skatt ble 60,09 millioner kroner, mot 65,19 millioner kroner året før.Netto renteinntekter beløp seg til 113,57 millioner kroner, mot 120,63 millioner kroner i 3. kvartal 2018.Her er rapporten og presentasjonen.