Emanuele Lauros Scorpio Group har ifølge en melding inngått en intensjonsavtale med leverandører, ingeniørfirmaer og skipsreparatører om å dekke kjøp og installasjon av såkalte scrubbere på en majoritet av flåten.En signifikant andel av Scorpio Tankers’ og Scorpio Bulkers’ flåte vil få installert scrubbere, og prisen estimeres til 1,5 til 2,2 millioner dollar, tilsvarende mellom 12 og 18 millioner kroner, per skip.
Totalt er det snakk om 90 skip. Prisen kan dermed ende på rundt 200 millioner dollar, tilsvarende 1,63 milliarder kroner.
Selskapet antar at 60-70 prosent av kostnadene vil bli finansiert.- Vi har lenge uttalt at IMO 2020-reguleringene er både banebrytende for shippingindustrien generelt samt en kraftig etterspørselkatalysator for produkttankere, kommenterer styreleder og adm. dir. Lauro i meldingen.Han mener at selv om mange redere vil kunne gå for scrubbere, vil de fleste i industrien ikke ha denne muligheten, og er derfor avhengig av renere drivstoff – noe som er en fordel for tonnmil-etterspørselen etter produkttankere.