Simon Møkster-skip deltar i NATO-øvelse

Forsyningsskipet Stril Mar blir benyttet til å støtte forsvaret.

Simon Møkster Shippings plattform forsyningsskip Stril Mar jobber til daglig med å bistå oljeselskaper med forsyningstjenester. Nå må imidlertid slike arbeidsoppgaver vike, til fordel for et oppdrag av mer uvanlig art.Skipet er nemlig tatt ut av sin vanlige operasjon for å delta i NATO-øvelsen Trident Juncture, ifølge en melding fra selskapet.I tillegg til sitt sivile mannskap, har fartøyet fått besøk av et militært mannskap som benytter fartøyet som en base for lett vedlikehold, forsyninger av drivstoff og logistikkstøtte.NATO-bidraget er en del av et konsept som kalles STUFT (ship taken out of trade) der sivile skip tas ut av sin normale operasjon for å støtte militære avdelinger på sjøen.- Å være i stand til å teste denne kapasiteten under Trident Juncture gjør forsvaret i stand til å bedre kunne støtte fartøyene som er i operasjon, sier Kommandørkaptein Frode Staurset.