Sjeføkonom: Frykten for Brexit har lagt en demper på forventningene

Sjeføkonom i Handelsbanken Capital Markets, Kari Due-Andresen, om viktige hendelser.

Tysk investorsentiment, målt ved ZEW-undersøkelsen falt mer enn ventet i oktober.Framtidsforventningene falt tilbake til samme nivå som i juli, og fallet i disse forventningene i oktober er det største siden etter Brexit-avstemmingen i 2016.«Synet på nåsituasjonen falt også mer enn ventet, og er nå på sitt laveste nivå på to år. Ifølge ZEW-undersøkelsen er det særlig handelskrigen mellom USA og Kina og frykten for en eskalering, som har bidratt til å trekke sentimentet ned», skriver sjeføkonom i Handelsbanken Capital Markets, Kari Due-Andresen, i morgenrapporten.I tillegg mener sjeføkonomen frykten for Brexit, uten en avtale mellom Storbritannia og EU, har lagt en demper på forventningene.«Investorene oppfattet også at den politiske situasjonen i Tyskland hadde blitt mer ustabil. Til tross for den betydelige Brexit-usikkerheten som preger Storbritannia, har arbeidsmarkedet i landet holdt seg overraskende sterkt så langt», skriver Due-Andresen.Høyeste siden 2008I går - tirsdag - fikk vi tall som viste at arbeidsledigheten holdt seg uendret på 4,0 prosent i august (juni-aug snitt), i tråd med markedsforventningene. Imidlertid var sysselsettingen en del svakere enn ventet, men arbeidsstyrken hadde samtidig falt slik at ledigheten holdt seg uendret.«Til tross for svak BNP-vekst, har altså arbeidsmarkedet i Storbritannia holdt seg sterkt, og lønnspresset har tiltatt i det siste. I august hadde lønnsveksten tatt seg opp til 3,1 prosent, fra 2,9 prosent måneden før, og slo dermed markedsforventningen om uendret lønnsvekst», heter det i rapporten.Lønnsveksten i august er den høyeste siden 2008. Kari Due-Andresen mener de siste tallene for lønnsvekst kan indikere at kostnadspresset tiltar raskere enn Bank of England har antatt.«Men det er nok litt tidlig å konkludere med dette, særlig tatt i betraktning at sysselsettingsveksten har svekket seg vesentlig siden starten av året».Kan stige ytterligere I dag får vi KPI-tall fra Storbritannia, og markedsforventningen er at kjerneinflasjonen har avtatt til 2,0 prosent i september fra 2,1 prosent i august.Amerikansk industriproduksjon steg med 0,3 prosent i september og var dermed så vidt høyere enn konsensusforventningen på opp 0,2 prosent.Produksjonen i tilvirkningsindustrien steg med 0,2 prosent i september, og var dermed på linje med markedsforventningen.Produksjonen i tilvirkningsindustrien nådde en årsvekstrate på 3,5 prosent i september, opp fra 3,1 prosent måneden før.Industrisentimentet i USA, målt ved ISM-undersøkelsen, holdt seg høyt i oktober, og indikerer ifølge sjeføkonomen at veksten i faktisk produksjon kan ta seg ytterligere noe opp.«Nå skal det imidlertid sies at sentimentet har overdrevet styrken i amerikansk industri så langt i år. Men sentimentet indikerer uansett at amerikanske industribedrifter venter at aktiviteten vil fortsette å bedre seg den nærmeste tiden, til tross for usikkerhet knyttet til handelsbarrierer og utsiktene for amerikansk eksport», avslutter Due-Andresen.