Sjefstrateg spår nye skuffelser

Bærebjelke brister?

Børsene svinger mye for tiden, og flere spør seg om dette er starten på en større nedtur.- En sterk global økonomi og robust selskapsinntjening er avgjørende bærebjelker for at oppgangsperioden i aksjemarkedet kan fortsette, sier sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank Wealth Management i en kommentar til Hegnar.no.- Tydelige svakhetstegnHan peker på at både europeisk og kinesisk økonomi har vist tydelige svakhetstegn gjennom året.- Dette har, sammen med politisk usikkerhet, ført til svak utvikling på disse regionale børsene. I USA har derimot Trumps skattekutt bidratt til å løfte både den økonomiske veksten til sitt høyeste nivå på fire år, og selskapenes inntjeningsvekst til over 20 prosent år/år, fortsetter Lie.Sjefstrategen viser til at graden av opp- og nedjusteringer av EPS-estimater (resultat per aksje) fra analytikerne historisk har hatt betydning på retningen i aksjemarkedene.- Den såkalte revideringsraten for EPS-forventninger måler forholdet mellom opp- og nedjusteringer. Ser vi på årlig avkastningsendring for globale aksjer, har korrelasjonen mot revideringsraten vært 66 prosent (altså høy) de siste ti årene, forteller Lie.Nedjusterer i USAHan noterer seg at trenden har vært svak for europeiske og emerging markets-aksjer i flere måneder, med netto negativ EPS-revideringsrate.- Fordi raten også for amerikanske aksjer nå er netto negativ for første gang siden Trump lanserte skattekuttene for ti måneder siden, har dette bidratt til at den globale revideringsraten nå er på sitt laveste på 2,5 år. I praksis betyr dette at flere estimater nedjusteres enn oppjusteres, noe som betyr at forventningene til EPS-vekst for resten av 2018 og for 2019 er i ferd med å svekkes, forklarer sjefstrategen.Det store spørsmålet er selvsagt hvor mye forventningene vil falle.- Dette avhenger i stor grad av hvordan de makroøkonomiske forholdene utvikler seg. Danske Bank forventer fortsatt en vekst over trendnivå både i USA, Europa og Japan neste år, samt hederlige 6,4 prosent BNP-vekst i Kina. Risikoen ser riktignok i øyeblikket ut til å være på nedsiden og at vi bør være forberedt på skuffelser, advarer Lie.- Aksjene må falleSamtidig har nedjustering av EPS-forventningene også betydning for verdsettelsen av aksjer. Det mest brukte forholdstallet for prising av aksjer er P/E (price/earnings), hvor E-en er forventet EPS-vekst de neste 12 månedene.- Når nevneren faller, vil alt annet likt forholdstallet stige, noe som også kan være med på å forklare børsfallene de siste ukene - nemlig at investorene har forventet svakere selskapsinntjening fremover, og at dette da får uttrykk i at aksjene også må falle i verdi for at verdsettelsen ikke skal bli for høy, fortsetter sjefstrategen.- P/E for globale aksjer er nå på sitt laveste nivå siden begynnelsen av 2016, og S&P 500 prises til P/E 15,5 - rundt samme nivå som høsten 2015, da amerikansk økonomi vokste med rundt 2 prosent annualisert, legger han til. Lie understreker at svakere inntjeningsforventninger ikke er ensbetydende med negativ aksjeavkastning fremover.- Men faller EPS-forventningene ned mot negative nivåer, fjernes noe av grunnlaget for videre aksjeoppgang med mindre sentralbankene reverserer sin pengepolitiske normalisering. Aksjemarkedene steg i perioden 2014-16 til tross for svak og til dels negativ vekst i selskapsinntjeningen, i stor grad fordi sentralbankene kuttet rentene og tilførte likviditet, avslutter Danske Bank-strategen overfor Hegnar.no.