- Skal ikke helt se bort i fra nedsiderisiko

Økonomer i Handelsbanken Capital Markets og Nordea Markets om viktige hendelser.

Børs

Onsdag viste boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi at boligprisene falt 1,1 prosent i september.Justert for sesongvariasjoner steg boligprisene 0,1 prosent.«Vi skal ikke helt se bort i fra nedsiderisiko for boligmarkedet fremover - lageret av usolgte boliger trekker tross alt oppover, men likevel er det ikke er særlig fremtredende», skriver seniorøkonom i Handelsbanken Capital Markets Marius Gonsholt Hov i morgenrapporten.Han mene etterspørselen i boligmarkedet ikke kan avgjøres med ren «hodetelling» alene, altså hva man måtte mene er «boligbehovet» for hver nye borger i kjøpsalder. «Husholdningenes kjøpekraft - og lyst, er det vesentlige. Og selv om rentene nå stiger litt, skjer dette i en situasjon hvor også lønnsveksten trekker oppover», skriver seniorøkonomen.Norges Bank ser da for seg en situasjon hvor de disponible inntektene stiger i perioden fremover. «Det skal riktignok sies at Norges Bank har lagt til grunn ganske friske lønnsprognoser. Men skulle ikke lønnsveksten ta seg såpass opp, er det samtidig et argument for å gå mer varsomt frem med rentehevingene», heter det fra Gonsholt Hov i rapporten. Får mer å velge iSjefanalytiker Erik Johannes Bruce i Nordea Markets mener det som holder igjen på boligprisene for øyeblikket ikke er svak omsetning, men at det kommer mange boliger ut på markedet, slik at kjøpere får mer å velge mellom. «En månedsvekst på 0,1 prosent er veldig nær Norges Banks anslag», skriver han i morgenrapporten.Den norske kronen har holdt seg relativt stabil mot den felleseuropeiske valutaen siden i går, men har svekket seg med om lag åtte øre mot den amerikanske dollaren siden i går formiddag.Knallsterke tallISM utenom industrien økte til 61,6 i september fra 58,5 sist mot ventet et forsiktig fall til 58.«Vi må tilbake til 1997 for å finne et høyere nivå. Og kanskje viktigst for synet på Fed, indeksen for sysselsetting trakk opp til 62,4 fra 56,7. Det er høyeste nivå registrert. De to ISM indeksen peker nå helt klart i retning av at sysselsettingsveksten vil tilta», skriver Bruce.Problemet blir ifølge sjefanalytikeren å få tak i arbeidskraften og det betyr høyere lønnsvekst og høyere renter.«At arbeidsmarkedet er sterkt, tydet også gårsdagens ADP-sysselsettingsrapport på med 230.000 flere sysselsatte siste måned mot ventet 185.000. Det er imidlertid morgendagens sysselsettingstall som teller. Tidvis har ADP-rapporten vært en dårlig indikator for de offisielle tallene, men forventningen til fredagens tall ble nok skrudd litt opp», skriver Bruce.Amerikansk 10 år statsrente steg mye onsdag, fra 3,07 prosent til nå 3,21 prosent, på knallsterke tall fra USA.«Aksjemarkedene var ikke helt sikker på hvordan de skulle ta det, bra vekst, men høyere renter, men endte så vidt opp», skriver sjefanalytikeren i morgenrapporten. Les også USA-kommentaren her: Dow Jones viser vei i USA Futures peker imidlertid ned og i Asia er det ned. Mange asiatiske valutaer svekker seg mot amerikanske dollar. Oljeprisen trakk ytterligere noe opp i går og handles nå over 86 dollar fatet, mens EURNOK er lite endret siste døgn.I dag er det ifølge Bruce svært lite på kalenderen av betydning. «Det er noen Fed-taler og en ECB-tale. Vi får også de ukentlig tallene for ledighet og ordretall for kapitalvarer fra USA», skriver han i rapporten.

boligpriser
adp
wall street
usa
sysselsetting
rente
nordea markets
erik johannes bruce
handelsbanken capital markets
marius gonsholt hov