Skipene til Fredly er «deep in the money»

Tankskipene til Arne Fredly er allerede «deep in the money» ifølge Pareto som ser doblingspotensial.

Hunter Group har blitt omfavnet av flere av Norges mest profilerte investorer etter at Arne Fredly omdannet det fra et oljeserviceselskap til et rendyrket spill på tankmarkedet.Flere meglerhus har hyllet satsingen, og nå kaster også Pareto Securities seg på med en soleklar kjøpsanbefaling.«Med kun to ansatte så langt er oppsettet slankt, noe som sikrer minimalt med cash burn (og ingen flåtealdring) det kommende året, som fortsatt ventes å bli volatilt for råoljetankredere. Med stigende input-kostnader og mer komfortable verft er nybyggprisene på vei opp, med Hunters skip allerede dypt «in the money»», skriver Pareto-analytikerne Eirik Haavaldsen og Wilhelm Flinder i en oppdatering.Hunter Group har en avtale med DSME-verftet i Sør-Korea om bygging av syv VLCCer - Very Large Crude Carrier - med levering mellom 2019 og 2020 – av Pareto omtalt som «IMO 2020-vinduet» - og en gjennomsnittlig prislapp på 85,4 millioner dollar inkludert innstallering av scrubbere.I tillegg har rederiet opsjoner på å bestille ytterligere tre VLCCer til 92 millioner dollar pr. skute, inkludert scrubbere. Etter å ha blitt forlenget en rekke ganger er fristen for å utøve disse 19. oktober.God kapitaltilgang«Med en gruppe finansielle investorer i ryggen uten noen som helst direkte shippingerfaring, kan Hunter helt klart bli ansett som spekulativt, og på mange måter et bilde av hva som vanligvis ødelegger shippingsykluser», skriver Pareto-analytikerne.De påpeker imidlertid at å få tilgang på kapital – både fremmed- og egenkapital – er vanskeligere enn før, noe som betyr at de som faktisk har tilgang, oppnår høyere avkastning.Når aksjonærlisten, i tillegg til Fredly selv, består av Arne Blystad, Sundt-familien, Fredrik Halvorsen, Ketil Skorstad, Wilhelmsen-familien og Kristoffer Stensrud, for å nevne noen, bør kapitaltilgangen være det minste problemet. Basert på en antakelse om at rederiet har behov for ytterligere 120 millioner dollar, eller om lag 980 millioner kroner, i egenkapital, setter Pareto kursmålet til 5,10 kroner.Det er om lag 36 prosent høyere enn mandagens sluttkurs.DoblingskandidatMeglerhuset åpner for at oppsiden i Hunter Gropu potensielt kan være betydelig høyere.«(..), men med en P/E under 5x på helt nye skip kan dette helt klart være en doblingskandidat hvis inntjeningsmultipler blir anvendt – eller det fremtidige egenkapitalbehovet blir redusert», heter det.Pareto estimerer at rederiet vil seile inn inntekter på 898 millioner kroner i 2020, med et dertil hørende driftsresultat på 594 millioner kroner.«Med 40.000 dollar pr. dag pluss en scrubber-premie på 10.000 dollar pr. dag, venter vi at Hunter genererer 0,7kroner i inntjening pr. aksje i 2020, og med 10.000 dollar dagen opp legger det 0,3 kroner oppå dette», fastslår Pareto-duoen. Foreslår fusjonPareto Securities har også tatt opp dekning på et annet spill på VLCC-markedet, og der er den potensielle oppsiden enda større.Meglerhuset anbefaler kjøp av Merkur Market-noterte Okeanis Eco Tankers, med et kursmål på 108 kroner.Kursmålet er hele 50 prosent over siste omsatte kurs på 72 kroner.Okeanis som kontrolleres av den greske Alafouzos-familien, har en flåte på 15 tankskip med eco-design, derav fire nye suezmaxer, tre aframaxer fra 2015 og åtte VLCCer under bygging med levering innen utgangen av 2019.Pareto-analytikerne mener en på mange måter kan argumentere for at Hunter har det som Okeanis mangler med tanke på en «ordentlig børsnotering og en relativt likvid aksje, mens Okeanis har det Hunter mangler i form av en etablert organisasjon.«En fusjon kunne derfor, etter vårt syn, vært fordelaktig for begge parter. Vi venter imidlertid ikke at dette er på toppen av noens agenda helt enda», skriver de.Markedet for å frakte råolje via sjøveien har fått seg en kraftig opptur de seneste ukene. De siste slutningene er gjort til i underkant av 40.000 dollar pr. dag, ifølge Pareto.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker