Skryter av Fredriksen-favoritt - kjendisene har ståltro

DNB Markets og Arctic Securities anbefaler kjøp av selskapet John Fredriksen jevnlig øker beholdningen i.

Børs

Axactor ga topplinjen et solid løft i 3. kvartal, og mer enn doblet inntektene. Aksjen faller imidlertid 0,80 prosent på en rød Oslo Børs.Ifølge analytiker Niclas Gehin i DNB Markets var tallene for 3. kvartal noenlunde på linje med forventningene.- Selskapet hadde tidligere kommunisert at 3. kvartal mest sannsynlig ville komme inn på linje med resultatet for 2. kvartal, noe det også gjorde, kommenterer Gehin til Hegnar.no. Les også: Axactor mer enn doblet inntekteneGenerelt var tallene ifølge analytikeren preget av sesongeffekter, mens den underliggende veksten var høy, som følge av sterk vekst i størrelsen på den misligholdte gjelden selskapet har sittet på gjennom det siste året.- De operasjonelle måltallene fortsatte også å være gode med fem prosent høyere inndrivelse på misligholdte gjeldsporteføljer enn hva man har antatt i tidligere oppgitte inndrivelsesprognoser, sier Gehin.Inntar FinlandFor eiendomsbasen i Spania har realiseringen av objektene vært hele 42 prosent høyere enn hva man ifølge analytikeren har antatt i prognosene.- Inntreden i det finske markedet virker fornuftig fra et strategisk ståsted, ettersom Axactor kjenner markedet godt og nå vil kunne følge mange av kundene sine fra Norge og Sverige også inn i Finland, sier Gehin. Samtidig som Axactor la frem tall for 3. kvartal tirsdag, gikk det frem at selskapet inntar det finske markedet gjennom oppkjøpet av SPT Group Ltd. Axactor betalte 2,5 millioner euro, tilsvarende 24 millioner kroner, 50/50 kontant og Axactor-aksjer.I tillegg ble det tirsdag kjent at Axactor har kjøpt en stor finsk portefølje. Bank Norwegian har inngått en avtale med Axactor om overføring av en portefølje av misligholdte lån i Finland.Lånene har en utestående balanse på cirka 160 millioner euro, tilsvarende 1,52 milliarder kroner.DNB-analytikeren peker på at det finske markedet har mange likhetstrekk med Norge og Sverige i form av et sterkt kreditorvern, lav inndrivingskostnad ved hjelp av velfungerende automatiserte prosesser, og eksponering mot en Nordisk økonomi.Meglerhuset opererer med en kjøpsanbefaling på Axactor.Bedre enn ventetIfølge analytiker Joakim Svingen i Arctic Securities var 3PC-inntektene bedre enn meglerhuset ventet, og innbetalinger på porteføljene litt svakere.- I sum, viser inntektene sterk vekst i kvartalet og kom inn som ventet. Kostnadene var marginalt høyere og bunnlinjen derfor litt svakere.- Veldig positivt var det også med kjøpet av både selskap og portefølje i Finland, påpeker analytikeren.Arctic Securities anbefaler i likhet med DNB Markets kjøp av Axactor, og opererer med et kursmål på aksjen på 33 kroner.Største aksjonærJohn Fredriksen eier gjennom selskapet Geveran Trading 24.564.613 aksjer i Axactor, tilsvarende en eierandel på 15, 91 prosent.Blant de største aksjonærene finner vi også Torstein Tvenge, Johan H. Andresens Ferd og Arne Blystads Songa Trading.

axactor
john fredriksen
dnb markets
niclas gehin
arctic securities
joakim svingen
kjendisfavoritt
aksjer
meglerhus