Skuffet analytikerne: - Dagens korreksjon ikke veldig feil

Lerøy Seafood Group skuffet markedet tirsdag, og estimater tas ned. Anbefalingene varierer.

Tirsdag meldte Lerøy om lavere slaktevolum. Oppdrettselskapet fikk et slaktevolum på 37.226 tonn i 3. kvartal 2018, mot et slaktevolum på 46.024 tonn i tilsvarende periode året før.Aksjen faller i skrivende stund 4,12 prosent til 70,72 kroner på Oslo Børs.Tar ned estimaterABG Sundal Collier har tatt ned estimatene med én prosent etter volumoppdateringen.- Vi må huske på at Lerøy ikke guider på slaktevolum per kvartal, så noe volumbortfall i 3. kvartal kan de potensielt sett ta igjen i 4. kvartal. Likevel, i lys av dagens utfordrende lusesituasjon med lave slaktevekter og høye behandlingstall, er det sannsynlig at Lerøy vil redusere sin volumguiding når de rapporterer tall for 3. kvartal, sier analytiker Vidar Strat til Hegnar.no.Han estimerer et slaktevolum for 2018 på 157.000 tonn for Lerøy sin norske laksevirksomhet.- Det er fem prosent under siste guiding på 166.000 tonn, kommenterer Strat.Meglerhuset har en hold-anbefaling på aksjen.- Ikke veldig feilAt oppdrettsselskapet faller på Oslo Børs tirsdag, må ifølge analytikerne i Sparebanken 1 Markets sees litt i sammenheng med at aksjen steg 11 prosent i forrige uke.- Det var ingen fundamentale datapunkt som støttet oppgangen, og vi valgte å nedgradere LSG til «nøytral» for to dager siden, kommenterer Tore Tønseth til Hegnar.no.Oppdateringen indikerer ifølge analytikeren at Lerøy må nedgraderer volumguidingen for 2018, og det er dette markedet reagerer på.- Som vi har sagt tidligere, er det et paradoks at lakseaksjene stiger på høye priser - som er et resultat av lavere volum, for å så reagerer negativt på at selskapene må ta ned volumguidingen. Bakgrunnen til dette er at markedet primært ser på Kontalis volum-tall når prisforventningene dannes, mens dette ikke blir reflektert på selskapsnivå, sier Tønseth.Eksempelet her er ifølge analytikeren i Sparebank 1 Markets Lerøy, som har guidet 166.000 tonn for 2018. Konsensus blant analytikerne har også ligget tett opp mot dette.- Med såpass lave slaktevolum i 3. kvartal, ser det noe optimistisk ut å nå dette volumet.Sparebank 1 Markets har ligget på 162.000 tonn for 2018, noe som normalt sett betyr en EPS som er to-tre prosent lavere enn konsensus.- I den sammenheng er ikke dagens korreksjon så veldig feil, avslutter Tønseth til Hegnar.no.2. oktober var Tønseth gjest i HegnarTV og trakk da frem sine to favoritter i sektoren14 prosent lavereNordea Markets hadde i forkant forventninger om et slaktevolum på 43.500 tonn i 3. kvartal.- Selskapet leverer 14 prosent under forventet, heter det fra Kolbjørn Giskeødegaard i en fersk oppdatering.- Når man ser på foregående år, har slaktevolumene i 4. kvartal vært stabile på rundt 39.000 tonn til 42.500 tonn. For å nå årlig volumguiding 2018, må de slakte 53.400 tonn i 4. kvartal, noe vi mener er urealistisk, fortsetter analytikeren.Nordea Markets har en kjøpsanbefaling på aksjen, med et kursmål på 70 kroner. Utfordrende biologi- Når det gjelder kursutviklingen i aksjen for dagen, er nok dette et resultat av lavere slaktevolum enn både vi og konsensus hadde ventet, kommenterer Lars Konrad Johnsen i Fearnley Securities til Hegnar.no.Slaktevolumet i kvartalet kom inn cirka 5000 tonn lavere enn meglerhusets forventninger, og cirka 5750 tonn lavere enn konsensus.- Avviket fra forventningene skyldes nok i stor grad utfordrende biologi over sommeren, høyere lusepress som har gitt økt behandlingsfrekvens og lave slaktevekter, som igjen reduserer volumpotensialet inn i 4. kvartal og 2019.- Med andre ord frykter nok markedet at det er nedsiderisiko på volumguiding for resten av året og 2019.Når i tillegg aksjen har utviklet seg relativt sterkt over året med forventninger om en bedret biologi, og dermed kostnadsnivå i sine kjerneregioner, Midt-Norge og Vestlandet, så tolker nok markedet ifølge Johnsen dette som en økt risiko for fortsatt svak volum- og kostnadsutvikling for disse regionene.Fearnley Securities har en kjøpsanbefaling på aksjen, med et kursmål på 72 kroner.Et stykke underLerøys oppdatering kom inn ett stykke under DNB Markets forventning. Basert på helårsguidingen selskapet ga under 2. kvartal, kan det nå ifølge analytiker Alexander Aukner virke som volumet i 4. kvartal er noe høyt.- Om guidingen for helåret fortsatt skulle holde, vil det bety 26 prosent volumekst i 4. kvartal, sammenlignet med i fjor, noe som er godt over hva de andre selskapene guider for 4. kvartal og hva Kontali fortventer av vekst ut året, som er lik 0, kommenterer Aukner til Hegnar.no.- Dagens kursreaksjon er derfor høyst sannsynligvis en reaksjon på forventet kutt i volumguidingen i forbindelse med rapporten for 3. kvartal, poengterer han. Lerøy vil rapportere tall for 3. kvartal 8. november.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også