Solon-sjefen slutter

Andreas Martinussen slutter i Solon Eiendom ASA

Eivind Yggeseth

Daglig leder Andreas Martinussen har sagt opp sin stilling i Solon Eiendom ASA. Han fortsetter i stillingen til ny daglig leder har tiltrådt. Styret har ifølge en børsmelding igangsatt rekrutteringsarbeid, og regner med å ha ny daglig leder på plass innen kort tid.- Andreas har gjort en fantastisk innsats i jobben ved å bringe Solon dit vi er i dag. Nå er Solon klar til neste skritt i utviklingen, og i god prosess med å etablere ny ledelse, sier Simen Thorsen, styreleder i Solon Eiendom ASA- Jeg er svært takknemlig for alle årene i Solon, og det er vemodig å forlate gode venner og kolleger. Heldigvis er selskapet godt rustet til å gjøre det minst like bra framover, sier Andreas Martinussen.