Spår kursoppgang – anbefaler kjøp

Investtech anbefaler kjøp av aksjer i Nel og Lerøy Seafood.- Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Nel ASA, og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Aksjer i stigende trender på Oslo Børs steg i perioden 1996 til 2015 i snitt 2,3 prosentpoeng mer enn gjennomsnittlig børsutvikling på tre måneders sikt. I midten av august brøt aksjen opp fra en rektangelformasjon. Selv om målet fra formasjonen er nådd, indikeres det fortsatt videre utvikling i samme retning. Aksjen har også brutt over motstanden ved 3,70 kroner. Dette nivået kan nå tolkes som støtte. Neste motstandsnivå er ved 5,20 kroner på lengre sikt. Risk-reward i aksjen er dermed ganske bra. Momentumet og volumbalansen er positive, noe som er et sunnhetstegn. Videre oppgang i Nel ASA indikeres. Aksjen er svakt negativ på innsidehandler, men det betyr lite i en samlet positiv vurdering av aksjen. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Sjømatselskapet Lerøy Seafood Group steg nesten fem prosent på mandag. Aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for selskapet. Volumbalansen er positiv, noe som indikerer at kjøperne er aggressive, mens selgerne er passive. Det kortsiktige momentumet er positivt og indikerer økende optimisme blant investorene. Disse forholdene styrker aksjen ytterligere. Aksjen har brutt over den tidligere motstanden ved 68 kroner og er i all-time-high. Dermed er det ingen motstand over dagens nivå, mens det ved reaksjoner tilbake er støtte ved 60 kroner. Vurdering: Kjøpskandidat, avslutter Investtech.