Spår kursoppgang - anbefaler ti aksjer

Fredag 26. oktober er det åtte nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen fra Investtech av fem svenske, tre norske, en dansk og en finsk aksje.Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt.Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.1. BW LPG(BWLPG.OL) - 25. okt 2018. Siste sluttkurs: 37.1 (-0.15)BW LPG ligger i en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer at investorene er usikre og venter på signaler om videre retning. Et brudd opp vil være et kjøpssignal, mens et brudd ned vil være et salgssignal. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 35.90 kroner. Videre oppgang til 40.21 kroner eller mer er signalisert. Aksjen tester støtten ved cirka 36.80 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 36.80 kroner vil utløse et salgssignal.Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker aksjen og indikerer økt mulighet for brudd opp. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned.  Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.2.   Topdanmark(TOP.CO) - 25. okt 2018. Siste sluttkurs: 312.2 (-2.2)Topdanmark viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 300 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 300 kroner ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.3.   Hansa Medical AB(HMED.ST) - 25. okt 2018. Siste sluttkurs: 297.4 (-9.6)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Hansa Medical AB og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har tatt ut objektivet ved 310 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved cirka 264 kroner og motstand ved cirka 347 kroner. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.4.   Betsson(BETSB.ST) - 25. okt 2018. Siste sluttkurs: 73.11 (6.61)Betsson viser ingen klar trend på mellomlang sikt. Aksjen har brutt en dobbel-bunn-formasjon. Etablert brudd på motstanden ved 70.49 kroner vil signalisere oppgang til 76.57 kroner eller høyere. Aksjen har støtte ved cirka 70.00 kroner og motstand ved cirka 81.00 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.5.   Peab B(PEABB.ST) - 25. okt 2018. Siste sluttkurs: 73.65 (0.4)Peab B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Kursen har reagert tilbake etter et brudd på en rektangelformasjon uten helt å ha nådd objektivet på 87.02 kroner. Etablert notering over 74.75 kroner vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Aksjen har støtte ved cirka 71.00 kroner og motstand ved cirka 77.00 kroner. RSI under 30 viser at momentumet i aksjen er sterkt negativt på kort sikt. Investorer har stadig gått ned i pris for å få solgt aksjen, noe som indikerer økende pessimisme og at kursen kan fortsette ned på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.6.   Valmet Oyj(VALMT.HEX) - 25. okt 2018. Siste sluttkurs: 19.42 (0.06)Valmet Oyj ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 19.00 euro ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.7.   Sparebank 1 Nord-Norge(NONG.OL) - 25. okt 2018. Siste sluttkurs: 65.8 (-1.3)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Sparebank 1 Nord-Norge og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 64.40 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.8.   Scatec Solar ASA(SSO.OL) - 25. okt 2018. Siste sluttkurs: 57.2 (1.8)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Scatec Solar ASA og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har en mulig hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd under støtten ved 57.18 kroner, helst på økende volum, vil signalisere fare for videre nedgang. Aksjen har støtte ved cirka 51.00 kroner og motstand ved cirka 64.70 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.9.   Resurs Holding AB(RESURS.ST) - 25. okt 2018. Siste sluttkurs: 59.2 (0.65)Resurs Holding AB viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har støtte ved cirka 57.60 kroner og motstand ved cirka 67.20 kroner. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt negativt, med RSI under 30. Det indikerer økende pessimisme hos investorene og fare for kortsiktig kursnedgang for Resurs Holding AB. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.10.   Nibe Industrier B(NIBEB.ST) - 25. okt 2018. Siste sluttkurs: 91.44 (-0.02)Nibe Industrier B har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt og reagert kraftig ned. Det er foreløpig vanskelig å si noe om den framtidige trendretningen. Aksjen har tatt ut objektivet ved 95.86 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 90.00 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Det kortsiktige momentumet i aksjen er negativt, med RSI under 30. Det indikerer økende pessimisme hos investorene og fare for kortsiktig kursnedgang for Nibe Industrier B. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.