Spår rekyl på Oslo Børs

Ser vi derimot to-tre år frem i tid, er utsiktene langt mer usikre.

Hovedindeksen på Oslo Børs hever seg i skrivende stund 1,76 prosent til 877,97. Den seneste måneden er indeksen ned 6,42 prosent.- Jeg tror nedgangen på Oslo Børs i Oktober er en korreksjon. Varigheten på korreksjonen tilsier at den er over eller nærmer seg slutten nå, kommenterer sjeføkonom og partner Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management til Hegnar.no. Han tror Oslo Børs kommer til å ligge høyere enn dagens nivå noen få måneder frem i tid.- De store nedgangsperiodene på børsen sammenfaller nesten alltid med økonomiske nedgangstider, og der er vi ikke nå. Det er ikke utsikter til økonomisk resesjon de kommende 12 månedene. Derfor tror jeg vi kommer til å oppleve en rekyl på børsen de nærmeste månedene, sier Wilhelmsen.Om vi ser to-tre år frem i tid, mener han utsiktene er langt mer usikre.- Den internasjonale konjunkturoppgangen har for lengst kommet i en moden fase og det er en betydelig risiko for at det blir en resesjon innen det har gått tre år, muligens utløst av et enda høyere rentenivå internasjonalt, sier sjeføkonomen.Wilhelmsen forventer derfor ikke at aksjemarkedet vil gjøre det spesielt bra når man ser over en to-tre års periode.Kan bidra positivtHva gjelder usikkerhetsmomenter, mener sjeføkonomen i Nordkinn Asset Management den største risikofaktoren er dersom den økonomiske veksten globalt fortsetter å avta.- Bortsett fra i USA, så har den økonomiske veksten globalt avtatt i 2018. En fortsettelse av denne svake trenden er den største risikofaktoren. Av mer spesifikke usikkerhetsmomenter vil jeg trekke fram de italienske statsfinansene og risikoen for spredning til andre land og markeder.- Hva kan trekke opp i positivt favør?- Dersom den økonomiske veksten globalt stabiliseres eller vender opp igjen. Vilje til økt kommunikasjon mellom USA og Kina som ender med at handelskrigen skrinlegges, mener Wilhelmsen.- Vil neppe endres nåIfølge seniorøkonom Halfdan Grangård i Handelsbanken Capital Markets er det fortsatt den internasjonale utviklingen som preger Oslo Børs.- Det bildet vil neppe endre seg på kort sikt. For norske aksjer er det utviklingen i det europeiske og amerikanske aksjemarkedet som gir de klareste smitteeffektene, kommenterer Grangård til Hegnar.no.For begge markedene mener han resultatsesongen kan gi utslag fra dag til dag.- I Europa er det mye oppmerksomhet rundt de politiske utfordringene rundt Brexit og Italias statsbudsjett. Det er ikke ventet noe offisielt fra partene i disse forhandlingene denne uken, men utspill kan skape støy og føre til bevegelser i aksjemarkedene.I USA knyttes ifølge seniorøkonomen gjerne de siste ukers fall til oppgangen i lange renter og bekymringer rundt handelskonflikten.- Til tross for jevnt over gode selskapsresultater, har det amerikanske aksjemarkedet slitt på bakgrunn av momentene nevnt. Det er også en viss frykt for at vi har nådd «peak earnings» som følge av at effekten av skattereformen ebber ut, sier Grangård.- En korreksjonDe store fallene i aksjemarkedene ser vi ifølge Handelsbanken-økonomen normalt når økonomien går inn i en resesjon.- Det er det ingen tegn til nå. Dermed ser vi for oss at fallene vil holde seg på nivåer som kan omtales som en korreksjon. Det betyr ikke at markedene ikke kan falle videre den neste uken.For norske aksjer sin del, er det ifølge Grangård utviklingen ute som vil styre det kortsiktige forløpet, men også oljeprisen blir viktig.- Og her kan en jo nevne at USAs sanksjoner mot Iran trer i kraft i begynnelsen av november. Det er nok i stor grad priset inn av markedet, men det er svært usikkert akkurat hvilken effekt dette får, avslutter Grangård til Hegnar.no.