Sparebank tjente 480 millioner

SpareBank 1 SMN melder om et resultat etter skatt på 480 millioner kroner i 3. kvartal 2018, mot 500 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per egenkapitalbevis ble 2,32 kroner, mot 2,42 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 592 millioner kroner, sammenlignet med 617 millioner kroner i fjor.Resultat før tap ble 661 millioner kroner, mot 705 millioner kroner året før.Netto renteinntekter beløp seg til 610 millioner kroner, sammenlignet med 570 millioner kroner i 3. kvartal 2017.Øker utlånBanken fortsetter veksten i utlån til personkunder, og økningen siste tolv måneder ble 10,7 prosent til 106,6 milliarder kroner. Utlån til næringslivskunder økte med 0,8 prosent til 51,2 milliarder kroner, hvor veksten i hovedsak kommer fra småbedrifter.- SpareBank 1 SMN styrker posisjonen i Midt-Norge gjennom en vekst på boliglån som ligger betydelig over den generelle markedsveksten. Moderat vekst på næringslån er i tråd med bankens plan om differensiert satsing med vekt på små og mellomstore bedrifter, sier konsernsjef i SpareBank 1 SMN, Finn Haugan, i en kommentar.Kostnadene i konsernet økte med 171 millioner kroner. Ifølge meldingen er dette i stor grad på grunn av økt satsing i datterselskapene SpareBank 1 Regnskapshuset SMN og SpareBank 1 Markets. I morbanken har kostnadene økt med 21 millioner kroner, som i hovedsak skyldes kostnader i forbindelse med salg av bankens hovedkontor. Tap er blitt betydelig redusert fra samme periode i fjor med en nedgang på 67 millioner kroner til 196 millioner. Tapene knytter seg i all vesentlighet til offshoresegmentet og er preget av at banken tar høyde for at det kan komme en restruktureringsrunde nummer to.- Møre og Romsdal har i noen år vært rammet av oljeprisfallet i 2014, men vårt eget konjunkturbarometer viser at næringslivet i fylket er på full fart tilbake. Vi ser også tegn til bedre utsikter for offshorerederiene. Trøndelag har i denne perioden klart å styre unna disse utfordringene og bedriftene vokser fortsatt godt og lønnsomt. Barometeret bekrefter økt optimisme og større fremtidstro i hele regionen, sier Haugan.Her er rapporten og presentasjonen.