Spectrum-sjef Rune Eng. Foto: Finansavisen

Spectrum forventer nær dobling av inntektene

Spectrum har nå lagt frem sine foreløpige tall for 3. kvartal.

Basert på foreløpige tall for 3. kvartal, forventer ledelsen i Spectrum en bruttoomsetning på 40 millioner dollar og en nettoomsetning på 30 millioner dollar i 3. kvartal, opplyses det i en melding.Til sammenligning endte brutto- og nettoomsetningen på henholdsvis 21 og 17 millioner dollar i 3. kvartal 2017.De forventede nettoinntektene er fordelt mellom sent salg på 27 millioner dollar (opp fra 8 millioner dollar i 3. kvartal 2017) og tidlig salg på 3 millioner dollar (ned fra 9 millioner dollar i 3. kvartal 2017).Spectrum forventer også å rapportere en sikret netto rentebærende gjeld på minus 4 millioner dollar, ettersom kontantbeholdningen per 30. september på 36 millioner dollar oversteg den sikrede netto rentebærende gjelden på 32 millioner dollar.Selskapet legger frem sine tall for 3. kvartal 26. oktober 2018.Les hele meldingen her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også