Spetalen casher inn i Pareto Bank

Letter seg for aksjer.

Saga Tankers, som er representert i styret, har i dag solgt 125.168 aksjer i Pareto Bank til kurs 37 kroner, går det frem av en børsmelding.Saga Tankers fikk dermed over 4,6 millioner kroner for aksjene. Etter dette eier Øystein Stray Spetalen-dominerte Saga Tankers 1.340.478 aksjer i banken, tilsvarende en eierandel på 2,3 prosent.Pareto AS (Svein Støle) er største aksjonær i Pareto Bank med sine 15,98 prosent. Høyt på aksjonærlisten finner vi også investorer som Petter Neslein (gjennom Pecunia Forvaltning), Arne Fredly, Snorre Bentsen (Indigo Invest) og Harald Moræus-Hanssen (Uthalden).